nieuws

DNB: € 22,8 miljoen boete en verplicht vertrek CFO voor Delta Lloyd

Financiële planning

DNB: € 22,8 miljoen boete en verplicht vertrek CFO voor Delta Lloyd

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft keihard ingegrepen bij Delta Lloyd Levensverzekering. De toezichthouder heeft een boete van € 22,8 mln opgelegd aan de verzekeraar en eist ook het vertrek van CFO Emiel Roozen (foto). Volgens DNB heeft Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie transacties uitgevoerd, waarmee financieel voordeel is behaald, de verzekeraar bestrijdt dat.

Delta Lloyd heeft het opleggen van de boete bekend gemaakt in een persbericht, waarvan de inhoud wordt bevestigd door DNB. De toezichthouder legde een boete van € 1,2 mln op aan de verzekeraar en verhoogde die met het volgens DNB genoten financiële voordeel van € 21,6 mln. Daarnaast eist DNB dat Delta Lloyd CFO Emiel Roozen uiterlijk per 1 januari 2016 weg moet sturen op basis van een nieuwe beoordeling van zijn ‘geschiktheid’. De betrouwbaarheid van Roozen staat nog wel buiten twijfel.

Rekenrente
De oorsprong van de boete ligt in juli 2012, toen DNB een vaste rekenrente invoerde voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd van langer dan 20 jaar. Delta Lloyd besloot een week voor de invoering van die rekenrente de afdekking van het renterisico terug te brengen. DNB stelde een onderzoek in of de besluitvorming van de verzekeraar in overeenstemming was met de eisen die worden gesteld aan de beheerste bedrijfsvoering. Tegelijk met dat onderzoek startte Delta Lloyds RvC ook een eigen onderzoek naar dezelfde situatie.

Volgens de toezichthouder is Delta Lloyd onzorgvuldig geweest in het nemen van een besluit over het verminderen van de afdekking van het renterisico. De toezichthouder beweert dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen.

Rechter
Delta Lloyd gaat niet mee in de bevindingen die DNB deed en stapt naar de rechter om het oordeel van de toezichthouder te toetsen. De verzekeraar laat weten dat er een verschil van inzicht is met de DNB over de vertrouwelijkheid van de informatie en zegt dat de handelingen in lijn waren met het eigen risicobeleid.

Jean Frijns, voorzitter van de RvC van Delta Lloyd laat in een reactie weten dat het openbaar maken van de boete geen gemakkelijke beslissing is: “Dat wij u moeten informeren over een verschil van inzicht met DNB is voor Delta Lloyd niet gemakkelijk. Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd. Wij twijfelen er niet aan dat Delta Lloyd steeds in het belang van alle stakeholders heeft gehandeld. Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen. Wij zullen ons blijven inzetten voor een constructieve toezichtrelatie met DNB en het vergroten van het onderling vertrouwen. Wij doen dit alles met het volste vertrouwen in dit bedrijf, zijn bestuurders en medewerkers.”

Maatregelen
Delta Lloyd laat ook weten vertrouwen te houden in Roozen en hem tijdens de juridische procedure in functie te houden. De RvC van Delta Lloyd vindt de maatregelen van DNB ingrijpend en te vergaand. “Om die reden heeft Delta Lloyd besloten om de door DNB getroffen maatregelen voor te leggen aan de rechter. Delta Lloyd zal de rechter vragen te oordelen over de interpretatie van de feiten en de daaraan te verbinden conclusies, waaronder de ‘heenzending’ van de CFO en (de berekening van de totale hoogte van) de boete.

Wel heeft Delta Lloyd op basis van het eigen onderzoek geconcludeerd dat er op het gebied van risicobewustzijn, compliance en interne governance verbeteringen mogelijk zijn. Als maatregel wil de RvC binnenkort een Chief Risk Officer (CRO) aan gaan stellen en de risicomanagementfuncties op alle niveaus verder versterken. Die maatregelen zijn volgens Delta Lloyd adequaat, het ingrijpen van DNB noemt de verzekeraar ‘niet gerechtvaardigd en disproportioneel’.

Reageer op dit artikel