nieuws

VEB wil onderzoek naar ‘wanbeleid’ SNS Reaal

Financiële planning

Beleggersvereniging VEB heeft de Ondernemingskamer verzocht om een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal. Volgens de VEB is het de enige manier om te achterhalen welke ontwikkelingen tot de ondergang van SNS Reaal geleid hebben tijdens de zeven jaren op de beurs.

De beleggersvereniging geeft aan bewust gewacht te hebben met de vraag om een onderzoek: “De VEB heeft het afgelopen jaar gewacht om te bezien of het onderzoek van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS (commissie Hoekstra) meer duidelijkheid over het wanbeleid bij SNS zou verschaffen. Dit onderzoek had echter vooral betrekking op de rol van De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën rond de onteigening van SNS. Het betrof niet het beleid en de gang van zaken binnen SNS.”

Onafhankelijk onderzoek
Omdat geen enkele van de eerst aangewezen partijen, zoals het huidige bestuur van SNS of de Nederlandse staat, overging tot het vragen om een onafhankelijk onderzoek, is de VEB naar voren gestapt om dat verzoek in te dienen. “De rechter dient allereerst te bepalen of onteigende aandeelhouders op basis van hun vorderingsrechten en economisch belang, nog steeds ontvankelijk zijn bij het indienen van een enquêteverzoek. Dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen lijkt gezien de nationalisatie evident”, schrijft de VEB.

Volgens VEB-directeur Paul Koster is het onderzoek “in het maatschappelijk belang en in het belang van beleggers. Bij deze bank-verzekeraar zijn duidelijke signalen van wanbeleid over de periode vanaf beursgang in 2006 tot de nationalisatie in 2013. De onderste steen moet boven komen. Tenslotte heeft dit geleid tot de nationalisatie die de belastingbetaler miljarden heeft gekost.” De Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS bracht begin dit jaar de resultaten van haar onderzoek naar buiten en tikte met name DNB op de vingers.

Reageer op dit artikel