nieuws

Odin: ‘Provisieverbod levert schijnzekerheid op voor consument’

Financiële planning

Waar de AFM zich gisteren nog voorzichtig positief toonde over de gevolgen van het provisieverbod, komt Odin tot een andere conclusie. “De adviestarieven in de hypotheekmarkt zijn vooral gedaald door de stunttarieven van die partijen, die ook het rentewapen in handen hebben; de banken met eigen hypotheekadviseurs”, zo meldt de stichting Odin.

Odin: ‘Provisieverbod levert schijnzekerheid op voor consument’

Op 6 november 2014 sprak de AFM bij het Verbond van Verzekeraars over de eerste voorzichtige conclusies van het provisieverbod, dat op 1 januari 2013 is ingegaan. De advieskosten op hypotheken zijn door het verbod structureel lager geworden waardoor consumenten 400 miljoen per jaar besparen, zo is een van de eerste conclusies van de AFM.

Gedaald
Stichting ODIN zegt echter dat uit eigen onderzoek een mogelijk andere conclusie naar voren komt. “De adviestarieven in de hypotheekmarkt zijn vooral gedaald door de stunttarieven van die partijen, die ook het rentewapen in handen hebben; de banken met eigen hypotheekadviseurs.”

Odin schrijft: “Volgens de statistieken van www.hypotheekrentegrafiek.nl kennen de grootbanken ING, ABN AMRO en SNS Bank sinds het provisieverbod structureel zo’n 2% opslag op de 1 jaars rente (euribor versus NHG tarieven). De bruto marge van de bank voor een veilige NHG hypotheek komt daarmee uit op zo’n 775%! (verkoop min inkoop).”

Strenger
Odin meldt dat de verstrekkingsnormen sinds het provisieverbod veel strenger zijn geworden. Het hypotheekadvies is sterk verbeterd en omvangrijker geworden. Alle nieuwe hypotheekvormen zijn gebaseerd op 100% aflossing. Bij oude hypotheken mag nog maximaal 50% aflossingsvrij zijn en de verhouding hypotheek tot woningwaarde (Loan to Value) is bij nieuwe hypotheken verkleind. Odin vindt dat allemaal ingrijpende en veelal terechte maatregelen, die het risico (alibi voor hogere rentemarges) in de hypotheekportefeuille van banken sterk verminderen.

Spaargeld
Daarnaast lost Nederland massaal af op de hypotheek omdat spaargeld niets oplevert “vanwege intensieve rentemanipulatie door de centrale banken”, aldus Odin.

Al die maatregelen leiden tot substantieel lagere risico’s, maar niet tot een lagere rentemarge. Odin: “Het lijkt er op dat de banken dit voordeel in eigen zak houden. De indruk is ook, dat een deel van dit voordeel wordt gebruikt om de advieskosten van de bankadviseurs flink te subsidiëren. Dit gaat ten koste van de onafhankelijke advieskantoren die zo’n ‘suikertante’ ontberen.”

Tegelijkertijd beperken veel banken de toegang voor onafhankelijke advieskantoren om in hun producten te bemiddelen door productie- en (gefingeerde) kwaliteitseisen op te leggen, meldt Odin. “En zo neemt de marge toe en schakel je tegelijk de concurrentie uit”.

Ongelijk
Het is al eerder gezegd en ook Odin wijst er weer op: “Door deze ‘bewerking’ van de nieuwe marktstructuur ontstaat een ongelijk speelveld tussen bankadviseurs en onafhankelijke adviseurs. Het provisieverbod wordt zo misbruikt om de concurrentie uit te schakelen in plaats van een transparante markt te creëren.”

Eigen doos
Odin wijst er op dat bij een gelijk speelveld (en dus eerlijke en betere concurrentie) de hypotheekrente tenminste een half procent kan dalen. Daarmee besparen consumenten uiteindelijk structureel zo’n 3,2 miljard euro hypotheekrente per jaar. Odin: “De door de AFM gepresenteerde besparing van 400 miljoen euro per jaar op advieskosten door het provisieverbod is dan eigenlijk een dikke vette sigaar uit eigen doos.”

Reageer op dit artikel