nieuws

Klant draait deels op voor niet-passende lastenpolis

Financiële planning

Klant draait deels op voor niet-passende lastenpolis

Een consument die bij Afab een betalingsbeschermingsverzekering heeft gesloten die niet paste bij het daaraan gekoppelde krediet, heeft daaraan voor 33% zelf schuld, zo oordeelt klachteninstituut Kifid in een recente niet-bindende uitspraak.

De klant en zijn echtgenote sloten begin 2008 via Afab een lening van ruim € 28.000 bij de Hollandsche Disconto Voorschotbank. Daarmee werd een lopend krediet van € 21.000 afgelost. Tevens is een verzekering met een looptijd van vijf jaar gesloten die maximaal 19.500 uitkeert bij overlijden van een van beiden. De koopsom van een kleine € 4.000 is gefinancierd uit het gesloten krediet.
Een jaar later is via Afab een nieuw doorlopend krediet van  € 38.000 gesloten bij Mahuko. Daarmee is het eerder verstrekte krediet weer afgelost.

Zorgplicht
De klant doet bij Kifid een beroep op overkreditering en koppelverkoop. Die klachten worden afgewezen; wel vindt de geschillencommissie dat de verzekering die Afab heeft geadviseerd, niet passend is. Bij de in 2008 gesloten lening is per saldo een bedrag van ruim € 3.000 als extra financiering verstrekt om de premie te voldoen en het eerdere krediet af te lossen. “Tegen de achtergrond van zijn behoefte aan extra financiering, de hoge kosten voor de verzekering, de beperkte – niet op de looptijd van het krediet afgestemde – looptijd van de verzekering en de beperkte dekking van de verzekering heeft aangeslotene naar het oordeel van de Commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het advies met betrekking tot de verzekering in het belang was van consument.” Afab is daarom tekortgeschoten in de zorgplicht.

Eigen schuld
Maar de klant treft ook schuld, aldus Kifid. “De Commissie neemt daarbij in aanmerking dat het ook op de weg van de consument had gelegen om, alvorens stukken te ondertekenen, van de inhoud daarvan kennis te nemen en na te gaan of de inhoud overeenkwam met zijn persoonlijke omstandigheden en doelstellingen. Daarbij komt dat consument door ondertekening van de diverse overeenkomsten wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan en daarmee akkoord te zijn gegaan.” De schade, die bestaat uit de koopsom en de daarover betaalde rente, komt daarom voor een derde voor rekening van de klant. Afab moet de rest betalen.

Lees hier de volledige uitspraak

Reageer op dit artikel