nieuws

AFM eens met VEH: Inzicht in kosten kan beter

Financiële planning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in een open brief de Vereniging Eigen Huis (VEH) gedeeltelijk gelijk gegeven. De VEH had deze zomer geklaagd omdat uit eigen onderzoek was gebleken dat adviseurs terughoudend en onduidelijk zijn over hun advisering en tarieven.

AFM eens met VEH: Inzicht in kosten kan beter

De AFM onderstreepte het belang van die transparantie. Bestuursleden Merel van Vroonhoven en Theodor Kockelkoren schreven in een open brief aan de VEH: “We zijn het van harte met u eens dat inzicht in dienstverlening en de kosten daarvan tijdens de looptijd van een hypotheek belangrijk is. Wij roepen de sector dan ook op dit inzicht aan klanten te bieden. Ook hebben wij hier aandacht voor in het doorlopend toezicht.”

Volgens de toezichthouder is daar op dit moment al voldoende mogelijkheid voor. “Financiële dienstverleners kunnen namelijk, onafhankelijk van regelgeving, nu al dit inzicht verschaffen. Ze hebben de ruimte om informatie op bijvoorbeeld hun website te plaatsen over de kosten die verbonden zijn aan de nazorg. Op die manier geven ze de consument meer inzicht in de kosten van de diensten die hij in de toekomst mogelijk zou willen ontvangen”, schrijven Van Vroonhoven en Kockelkoren.

Regelgeving
Zij zijn het dan ook niet eens met de extra regelgeving voor hypotheekadviseurs die er wat betreft de VEH mag komen. Liever wacht de AFM een toekomstige evaluatie van het DVD af. “Voordat we kunnen beoordelen of extra regelgeving wenselijk is, is een evaluatie van het DVD in zijn huidige vorm op haar plaats. Het DVD in huidige vorm is slechts een jaar oud. Daarbij is het belangrijk om consumenten en financieel dienstverleners tijd te geven om te wennen aan het document. Het opnemen van kosten van nazorg kan onderdeel uitmaken van de toekomstig uit te voeren evaluatie.”

Daarnaast wil de toezichthouder zien of consumenten behoefte hebben aan meer inzicht in de kosten. “Het lijkt ons ook verstandig om (samen) stil te staan bij de vraag in hoeverre er bij consumenten op het moment van afsluiten behoefte is aan inzicht in advieskosten die in de (mogelijk) verre toekomst liggen. Het begrijpen van het beslisgedrag van consumenten is in ons beider belang. Als blijkt dat de consument meer inzicht wenst in de kosten van toekomstige adviesbehoeftes, dan zal dat een belangrijke overweging voor ons zijn. We zijn benieuwd of u vervolgonderzoek op dit gebied overweegt.”

Lees hier de brief van de AFM.

Reageer op dit artikel