nieuws

Te hoge beloning komt Cas Assurantiën duur te staan

Financiële planning

Te hoge beloning komt Cas Assurantiën duur te staan

Cas Assurantiën uit Zeewolde moet een boete van € 100.000 aan de Autoriteit Financiële Markten betalen. Uit vijf klantdossiers blijkt dat Cas tussen september en november 2012 onredelijk hoge vergoedingen berekende voor het adviseren en bemiddelen in het oversluiten van beleggingsverzekeringen.

Cas bracht voor het oversluiten van bijvoorbeeld één beleggingsverzekering €1.200 euro in rekening, voor het oversluiten van twee beleggingsverzekeringen €1.000 en voor het oversluiten van drie beleggingsverzekeringen €1.900, zegt de AFM. “De in rekening gebrachte vergoedingen staan niet in verhouding tot de werkzaamheden zoals die blijken uit de klantdossiers. Cas heeft niet kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk alle in rekening gebrachte uren aan de klant heeft besteed.”

In een van de dossiers rekende Cas bijvoorbeeld negen uur voor een standaard dossier. “Uit het onderzoek van de AFM onder 181 financiëledienstverleners is gebleken dat adviseurs gemiddeld 3,5 tot 4,2 uur besteden aan een advies voor het oversluiten van een beleggingsverzekering”, aldus de toezichthouder.

Eerste keer
Het gaat in de boete om de ‘kennelijk onredelijkheidsnorm’. Het is de eerste keer dat de AFM een boete oplegt voor de overtreding van deze norm. De toezichthouder: “Het doel van de kennelijk onredelijkheidnorm is te voorkomen dat bemiddelaars of adviseurs beloningen in rekening brengen voor hun werkzaamheden die, gelet op de daarmee gemoeide inspanningen, niet kunnen worden gerechtvaardigd. Cas was op 30 juli 2012 al eerder door de AFM gewaarschuwd voor overtreding van deze norm.”

Hoogte
Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000, aldus de AFM. De grootte van de onderneming is in deze zaak reden om de boete vast te stellen op €100.000.

Verwijt
De AFM neemt Cas de manier van werken kwalijk. “Het vertrouwen van consumenten in de financiële markten is door de affaires rond beleggingsverzekeringen niet hoog. Cas doet daar een schep bovenop, door de consumenten een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening te brengen. Cas blijft zich – tot in deze procedure – in bochten wringen om toe te lichten dat haar vergoeding realistisch is. Daarbij worden kostenelementen genoemd als de reistijd, de nazorg en de ‘gemiddelde’ vergoeding waar Cas stelt van uit te gaan. Nergens zijn die posten te vinden in de documentatie die de consument ontvangt of in de door Cas met de consument gesloten overeenkomsten. Het gegeven dat Cas juist bij beleggingsverzekeringen een kennelijk onredelijke vergoeding in rekening brengt draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen van de consument in de financiële markten, en is zonder meer ernstig te noemen.”

Reageer op dit artikel