nieuws

Boete voor illegaal aanbieden van beleggingsobjecten

Financiële planning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van € 120.000 opgelegd aan de heer S.R. Kooij omdat hij over een periode van bijna zes maanden in 2010 leiding zou hebben gegeven aan het illegaal aanbieden van beleggingsobjecten.

Boete voor illegaal aanbieden van beleggingsobjecten

Kooij deed dit in naam van Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V., een onderneming die percelen grond aanbood aan consumenten. Daarbij werd gespeculeerd op een waardevermeerdering van de percelen door een bestemmingswijziging. “Door te speculeren op een waardevermeerdering van deze percelen grond, stelde OVN een rendement in het vooruitzicht”, schrijft de toezichthouder. “Het beheer van de grond werd uitgevoerd door een andere partij dan de belegger. In dat geval is sprake van het aanbieden van beleggingsobjecten. Volgens de Wet op het financieel toezicht is daarvoor een vergunning verplicht (artikel 2:55 Wft).”

Verkoopleider
Kooij, die bij OVN ook onder de naam ‘Dean Menes’ handelde, trad op als verkoopleider van de vastgoedontwikkelaar en was daardoor rechtstreeks betrokken bij de overtreding. “De AFM heeft vastgesteld dat de heer Kooij op de hoogte was van het aanbieden door OVN, dat hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was het aanbieden te beëindigen en dat hij maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten. Dit zijn in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor het aannemen van het feitelijk leidinggeven aan een overtreding.”

De overtreding kent een basisbedrag van € 2 mln. Dit werd op basis van de draagkracht van de heer Kooij, die in 2009 ook al een dwangsom van de AFM kreeg opgelegd, teruggebracht tot €120.000. De uitspraak is hier in het geheel te lezen.

Reageer op dit artikel