nieuws

AFM vindt omvang huidige wet- en regelgeving afdoende

Financiële planning

Als het aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hoeft minister Dijsselbloem geen nieuwe wet- en regelgeving door te voeren. In de wetgevingsbrief 2014 legt de toezichthouder slechts enkele ontwikkelingen voor aan de minister.

AFM vindt omvang huidige wet- en regelgeving afdoende

Volgens de AFM hebben de sectoren die onder zijn toezicht staan de laatste jaren al een grote stroom regels te verwerken gekregen. “Naast de niet onaanzienlijke belasting de afgelopen en komende jaren van lopende trajecten, zal wat ons betreft de nadruk in ons toezicht moeten komen te liggen bij de juiste naleving van bestaande wet- en regelgeving en het bevorderen van intrinsieke motivatie van de financiële sector”, schrijft de toezichthouder.

Cultuuromslag
In plaats van nieuwe regelgeving pleit de AFM ervoor een ‘duurzame verankering van bestaande normen in de cultuur van ondernemingen’ als prioriteit te stellen. “Marktpartijen zelf staan voor de uitdaging om een duurzame cultuuromslag binnen hun onderneming tot stand te brengen en om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan steeds veranderende wet- en regelgeving en marktomstandigheden. Denk hier bijvoorbeeld aan het provisieverbod voor aanbieders van en bemiddelaars in financiële producten. Onafhankelijke adviseurs en directe aanbieders hebben grote inspanning geleverd hun bedrijfsvoering aan te passen en de veranderende relatie met de klant vorm te geven. Voorts moeten banken en verzekeraars voldoen aan de nieuwe eisen rondom het productontwikkelingsproces en maken zij slagen het klantbelang daarin te verankeren.”

Voor de toezichthouder zijn deze ontwikkelingen belangrijker dan het doorvoeren van nieuwe regels. “In onze wetgevingsbrief van vorig jaar hebben wij geen voorstellen voor nieuwe regelgeving gedaan en op dit moment zien wij ook geen reden om dat te doen.”

Private lease
Wel legt de AFM enkele ontwikkelingen voor aan de minister, waaronder de opkomst van private lease. “De AFM constateert dat er kredietaanbieders zijn die deze vorm van kredietverlening toepassen wanneer een consument niet in aanmerking komt voor regulier consumptief krediet. Bij private lease genieten consumenten niet hetzelfde beschermingsniveau als bij consumptief krediet, terwijl consumenten wel vergelijkbare risico’s lopen. De AFM kan momenteel niet tegen private lease optreden.”

Minister Dijsselbloem heeft al gereageerd op deze ontwikkeling die de AFM signaleert. “Met betrekking tot particuliere autolease dient eerst nader onderbouwd te worden hoe groot deze markt is en of er daadwerkelijk grote problemen voor consumenten ontstaan zodat de proportionaliteit en urgentie beter kan worden beoordeeld. Vervolgens zal ik bezien of aanpassing van de wetgeving nodig is. Hierbij dient ook de Europese dimensie in het achterhoofd te worden gehouden.”

Reageer op dit artikel