nieuws

Stichting Odin ontevreden over woekerpoliscompensatie Aegon

Financiële planning

Stichting ODIN, gespecialiseerd in claim- en hersteladvies voor woekerpolissen, zet vraagtekens bij de door Aegon aangeboden nieuwe compensatieregeling voor woekerpolissen.

Stichting Odin ontevreden over woekerpoliscompensatie Aegon

Jeffrey Leichel, secretaris van Odin, schrijft: “Woekerpolissen kunnen op zo’n 15 punten in meer of mindere mate defecten vertonen. Alhoewel het positief is dat verzekeraars schoorvoetend toegeven dat er veel mis is met deze beleggingsverzekeringen, doet deze Aegon-compensatie slechts zeer beperkt recht aan de volledige gebreken in de polis.”

Feitenonderzoek
Hij wijst er op dat de Aegon-compensatie alleen geldt voor polissen met een ingangsdatum tot 1-1-1999, terwijl uit AFM feitenonderzoek van 2008 blijkt, dat circa tweederde van alle woekerpolissen na 1-1-1999 zijn verkocht.
Daarbij komt, dat consumenten die hun polis al hebben beëindigd voor 14-6-2013, hun polis zelf moeten aanmelden voor een compensatieberekening bij Aegon en dat pas na 15 augustus 2014 kunnen doen.

Leichel: “Dat zijn onnodige barrières, die het uiteindelijke aantal compensaties verder omlaag duwt. Veel van die beleggingsverzekeringen hadden een looptijd van 15 jaar en zijn inmiddels dus vaak beëindigd.”

Lager
De compensatie van Aegon biedt, volgens Odin, feitelijk een gedeeltelijke ‘premierestitutie’ op de overlijdensrisicoverzekering in de polis. Verschillende belangenorganisaties berekenden al, dat de nu geboden compensatie 70% tot 90% lager ligt dan de Hoge Raad in een eerdere uitspraak redelijk vond. Ook de effecten van die te hoge verzekeringspremies op de beleggingsresultaten (het hefboomeffect) blijven onduidelijk.

Leichel vindt het zorgelijk, dat bij de nog lopende polissen de overlijdensrisicoverzekering nog steeds in de polis blijft zitten. “En dat is nu juist naar de toekomst toe een groot risico voor de verdere waardeontwikkeling in de polis.”

Versoberde versie
Leichel vindt de geboden oplossing van Aegon een versoberde versie van wat de Hoge Raad redelijk acht, en vindt de regeling niet toekomstgericht. “Daarmee is het slechts een doekje voor het bloeden”, aldus Odin.

Leichel raadt consumenten met zo’n Aegon-polis aan zich in ieder geval wel aan te melden voor de regeling, maar dit in combinatie te doen met aanmelding bij andere organisaties, die zich sterk maken voor een betere compensatie en/of verbetering van de woekerpolis.

Reageer op dit artikel