nieuws

René Graafsma stopt als voorzitter van Stichting Odin

Financiële planning

René Graafsma stopt als voorzitter van Stichting Odin. Hij gaat zich volledig richten op zijn werkzaamheden bij het door hem opgerichte Claimexpert, dat nu een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Stichting Odin. Nu de samenwerking een feit is, is het vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid niet wenselijk dat de voorzitter “een dubbele pet” draagt, meldt Jeffrey Leichel, oprichter en secretaris van Stichting Odin.

René Graafsma stopt als voorzitter van Stichting Odin

René Graafsma is officieel sinds 1 mei afgetreden als voorzitter van Stichting Odin. Jeffrey Leichel neemt voorlopig de taken van de oud-voorzitter over. Als enig overgebleven bestuurslid van de stichting geeft Leichel aan dat het de bedoeling is om voor het einde van het jaar twee nieuwe bestuursleden te benoemen. Ook wil Leichel op termijn een raad van advies instellen.

Samenwerking
Stichting Odin en Claimexperts BV hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij Odin de bij haar ingebrachte woekerpolisclaimdossiers onderbrengt bij Claimexperts. Daarnaast werken de partijen samen op het gebied van klantwerving. Claimexpert richt zich op de acquisitie van claimdossiers van woekerpolissen via het intermediair en Odin doet dat rechtstreeks bij consumenten.

De stichting startte september 2013 met het concept integraal ontwoekeren, waarbij de bezitter van een woekerpolis via een persoonlijk rapport inzicht krijgt in de mogelijkheden tot claimen én verbeteren van de woekerpolis. Inmiddels hebben bijna 1.000 consumenten zo’n eerste rapport ontvangen.

Reageer op dit artikel