nieuws

NVB: ‘Banken bereid restschuld te financieren’

Financiële planning

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het beeld dat banken niet bereid zijn een restschuld te financieren verkeerd. De brancheorganisatie wijst ontoereikend inkomen van consumenten om de restschuld mee te financieren aan als de voornaamste reden voor het weigeren van een hypotheek met restschuld.

NVB: ‘Banken bereid restschuld te financieren’

Dat maakt de NVB op uit een tussentijdse evaluatie van het informatiepunt restschulden, dat in februari werd opgezet. De website werd de afgelopen vier maanden door 35.000 mensen bezocht. “Driehonderd mensen lieten daar vragen en opmerkingen achter. Achttien mensen vroegen om een herbeoordeling van een afgewezen verzoek aan de bank voor een hypotheek waarin een restschuld opgenomen was. Enkele daarvan hebben alsnog een hypotheek gekregen”, schrijft de NVB.

Restschuldfinanciering
Voor de NVB zijn deze cijfers reden om aan te nemen dat banken bereid zijn om restschulden te financieren. “Het beeld dat bij velen in de samenleving bestond dat banken restschuldfinanciering in de weg staan wordt dus niet gestaafd. In veel situaties blijkt het inkomen van de consument ontoereikend om op verantwoorde wijze de restschuld mee te financieren. Financiering van restschulden leidt immers tot hogere maandlasten over een periode van ten minste tien jaar en die moet iemand kunnen dragen.”

Adviseur
De NVB constateerde ook dat veel van de bij het informatiepunt binnengekomen vragen eigenlijk thuishoorden bij de eigen bank of adviseur. “Blijkbaar bestaat hier toch een bepaalde terughoudendheid bij de consument. Voor de NVB is dit een belangrijk signaal. Samen met haar leden zal zij de komende maanden werken aan verbetering van de aanspreekbaarheid van banken op dit punt.”

Reageer op dit artikel