nieuws

DNB-personeel krijgt maximaal 3,5% rentekorting op hypotheek

Financiële planning

DNB-personeel krijgt maximaal 3,5% rentekorting op hypotheek

Dijsselbloem heeft opnieuw Kamervragen moeten beantwoorden over de hypotheekregeling die DNB aanbiedt als onderdeel van haar arbeidsvoorwaardenpakket. Leden van de Eerste Kamer (SP en PVV) wilden weten hoe hoog het kortingspercentage precies is.

DNB heeft voor haar medewerkers afspraken gemaakt met ABN Amro. De bank kan gedurende het dienstverband van een medewerker een rentekorting geven op de afgesloten hypothecaire lening ter grootte van 1/3 deel, die DNB vervolgens vergoedt aan ABN Amro. Op een rentetarief van bijvoorbeeld 4,5% betekent dit een korting van 1,5%. “Deze rentekorting is overigens gemaximeerd”, zo schreef Dijsselbloem al eerder in antwoord op Kamervragen.

Omvang
De leden van de SP-fractie en de PVV-fractie wilden weten of de maximering van de rentekorting ziet op de absolute omvang van het kortingspercentage of op de absolute omvang van de korting. Dijsselbloem: “De maximering van het kortingspercentage ziet op de omvang van het kortingspercentage. Deze mag maximaal 3,5% bedragen.”

Chique
De eerdere Kamervragen werden gesteld toen DNB-president Klaas Knot een hypotheek met personeelskorting afsloot. De SP en PVV vragen zich nu af of de minister het gezien de maximering van topinkomens chique zou achten wanneer de DNB-directie zelf zou afzien van dit personeelsvoordeel. Dijsselbloem: “De regeling is eensluidend voor de directie en het overige personeel van DNB. Zoals ik op 10 april 2014 ook aangegeven heb, dient het voordeel van de rentekorting te worden aangemerkt als bezoldiging in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het totaal van de bezoldiging van topfunctionarissen mag het wettelijke bezoldigingsmaximum van de WNT niet te boven gaan en is daarmee genormeerd. Daarmee is het in mijn ogen niet noodzakelijk dat ikzelf of de directie aanstuurt op wijziging van de rentekorting voor zover deze van toepassing is op de directie.”

Reageer op dit artikel