nieuws

AFM raadt vermogensbeheerders aan beloning te limiteren

Financiële planning

De Autoriteit Financiële Markten vindt dat de beloning die een vermogensbeheerder ontvangt van zijn klant in het belang van die klant moet zijn. “Een vaste procentuele vergoeding van het belegd vermogen is niet verboden, maar kan onwenselijk zijn”, aldus de toezichthouder.

AFM raadt vermogensbeheerders aan beloning te limiteren

Sinds de invoering van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen op 1 januari 2014, betaalt de klant direct voor de dienstverlening. Vaste vergoedingen zijn het meest duidelijk voor de klant, stelt de AFM, “maar ook een beheervergoeding die gelimiteerd is en daarmee beperkt is in hoogte is mogelijk en kan in het belang van de klant zijn”.

Het is immers de vraag, zegt de AFM, of een klant met een vermogen van € 300.000 daadwerkelijk drie keer meer inspanning vergt dan een klant met een vermogen van € 100.000. Ook is het de vraag of bij deze vorm van beloning de belangen van de beleggingsonderneming en de klant parallel lopen, aldus de toezichthouder.

Eerlijk
Een beloning voor de vermogensbeheerder zou, analoog aan de beloning voor adviseurs en bemiddelaars, eerlijk en niet onredelijk moeten zijn, zo stelt de AFM. “De vergoeding die een vermogensbeheerder vraagt, moet aansluiten bij de doelgroep waaraan de dienst wordt verleend. Als de doelgroep zo divers is dat de ene klant duidelijk de andere klant subsidieert kun je je vragen stellen bij de instelling van een procentuele vergoeding, omdat deze er in een aantal gevallen voor zal zorgen dat de klant met het kleinere vermogen duidelijk gesubsidieerd wordt door de klant met het grotere vermogen.”

Vormen
De AFM ziet op dit moment verschillende vormen van beloning ontstaan en moedigt de sector aan die ontwikkeling door te zetten, gekoppeld aan overige innovatie in de sector. “Door bijvoorbeeld online en/of geautomatiseerde tools kan de dienstverlening goedkoper worden. Het is van belang dat de vermogensbeheerder in de veranderende wereld nadenkt over de wijze waarop hij beloond / betaald wil worden door zijn klanten en daarover ook met klanten in gesprek gaat.”

Reageer op dit artikel