nieuws

Uitvaartverenigingen beklagen zich bij Dijsselbloem over DNB

Financiële planning

Nardus, een koepel van uitvaartverenigingen, beklaagt zich bij minister Dijsselbloem over het beleid van DNB om in toetsingsgesprekken bestuurders van uitvaartverenigingen te bevragen over Solvency II. “De kans is klein dat onze verenigingen onder deze toezichtregels gaan vallen.”

Uitvaartverenigingen beklagen zich bij Dijsselbloem over DNB

Bestuurders van uitvaartverenigingen die onder de Wet financieel toezicht vallen, worden opgeroepen voor toetsingsgesprekken met De Nederlandsche Bank. De bestuurders worden tijdens die gesprekken bevraagd over Solvency II. “Uitgaande van wat er tot nu door het ministerie van Financiën en DNB over is gecommuniceerd, is de reële verwachting dat de meeste van de bij Nardus aangesloten huidige Wft-uitvaartverenigingen niet binnen de toezichtregels van Solvency II Basic zullen ressorteren. Desondanks worden bestuurders van uitvaartverenigingen in de toetsingsgesprekken bij DNB zeer uitgebreid bevraagd op hun (parate) kennis van Solvency II, een regime waaronder zij nimmer als bestuurder van hun huidige uitvaartvereniging onderdeel van zullen zijn.”

Miscommunicatie
Nardus concludeert dat de door DNB gehanteerde deskundigheidsmatrix onvoldoende is toegespitst op de bestuurders van uitvaartverenigingen. “Recente ervaringen uit contacten met DNB, waaronder niet uitsluitend de toetsingsgesprekken, laten een beeld zien van miscommunicatie tussen twee geheel verschillende werelden en maatschappelijke belangen. De verschillen tussen beide worden zo sterk ervaren door onze leden, uitvaartverenigingen, dat zij zich niet kunnen losmaken van de stellige indruk, dat DNB een ongeschreven missie heeft om de hiervoor bedoelde (veelal kleinere) uitvaartverenigingen te bedreigen in hun voortbestaan.”

Reageer op dit artikel