nieuws

Nederlanders schatten woningwaarde na de crisis niet lager in

Financiële planning

Driekwart van de woningeigenaren in Nederland schat de waarde van hun woning nog altijd te hoog in. Uit onderzoek van DNB blijkt dat zelfs de omslag van de markt sinds 2008 geen omslag in denken teweeg heeft gebracht.

Nederlanders schatten woningwaarde na de crisis niet lager in

Nog steeds is een groot deel van de eigenaren van mening dat de waarde van hun woning niet is gedaald sinds de crisis op de huizenmarkt. De DNB denkt dat het rooskleurige zelfbeeld van de woningeigenaars mede bijdraagt aan de terughoudendheid om de vraagprijzen van woningen die te koop staan te verlagen. Een gemiddelde schatting van de waarde van de eigen woning ligt 13% boven de daadwerkelijke waarde van die woning.

Psychologische processen
Volgens DNB hangt de overschatting van de woningwaarde significant samen met twee psychologische processen: het eigendomseffect en verliesaversie. Het eigendomseffect zorgt ervoor dat de overschatting van de woningwaarde toeneemt naarmate het huis langer in bezit is.

Verliesaversie houdt in dat een verlies van een bepaalde omvang een groter effect heeft op het welbevinden van mensen dat winst van diezelfde omvang. Dit fenomeen, bekend uit de beleggerswereld, is ook toepasbaar op de woningmarkt. Een huiseigenaar zou bijvoorbeeld een verlies ten opzichte van de aanschafprijs of de hoogte van de hypotheek willen vermijden. Uit het onderzoek van DNB blijkt dan ook dat mensen met een hoge hypotheekschuld vaker een te rooskleurig beeld van de woningwaarde hebben.

Reageer op dit artikel