nieuws

‘Markante neonazi’ mag niet bemiddelen voor SNS Bank

Financiële planning

SNS Bank mag de samenwerking met een financieel tussenpersoon die openlijk sympathiseert met het nazisme opzeggen, door elke vorm van samenwerking met hem te verhinderen. Dat zegt rechtbank Midden-Nederland in een recente uitspraak.

‘Markante neonazi’ mag niet bemiddelen voor SNS Bank

De tussenpersoon (een eenmanszaak) en SNS Bank sluiten in 2006 een bemiddelingsovereenkomst. Dat levert tot mei 2010 één hypotheek op. In de overeenkomst staat onder meer dat die kan worden beëindigd wanneer de publieke uitingen van de bemiddelaar niet stroken met het (gewenste) imago van de bank.

Stormfront
Van 2000 tot 2012 is de tussenpersoon lid geweest van de Nederlandse Volks-Unie. Ook was hij in die periode bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Nationalisten en actief binnen Voorpost en op Stormfront, een internetforum. SNS krijgt lucht van deze nevenactiviteiten en zegt de overeenkomst begin 2010 op. De tussenpersoon laat zich als freelancer inhuren door een ander adviesbedrijf dat ook zaken doet met SNS. SNS sommeert ook dit adviesbedrijf de samenwerking met de tussenpersoon per direct te beëindigen. Dat gebeurt.

Onderscheid
De tussenpersoon pikt dat niet en stapt naar de Commissie Gelijke Behandeling. Die oordeelt dat SNS Bank een verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid heeft gemaakt bij de mogelijkheden tot uitoefening van het vrije beroep. Een gang naar de rechter volgt. Daar betoogt SNS dat geen sprake is van een verboden onderscheid op basis van politieke gezindheid. SNS voert aan dat zij op grond van artikel 3:10 lid 1 Wft verplicht is maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat haar integriteit (en die van de financiële markten als geheel) niet wordt geschaad. Het militante, discriminerende gedachtengoed van de tussenpersoon dat hij actief uitdraagt brengt een dergelijk integriteitsrisico mee.

Arisch zaad
Om haar standpunt kracht bij te zetten overlegt SNS Bank een aantal artikelen over de tussenpersoon. Op de website AD.nl is bijvoorbeeld een bericht verschenen dat de tussenpersoon bij verschillende klinieken zijn sperma heeft aangeboden omdat hij een sterk blank ras wil stichten. “Hij probeerde bij vier spermabanken zijn zaad aan te bieden en eiste daarbij dat zijn zaad alleen aan blanke stellen mocht worden gegeven. Hij wil zijn ‘Arische zaad’ doneren om zo tegenwicht te bieden aan het hoge geboortecijfer onder moslims.” Op de website van de Antifascistische Actie Nederland staat in een artikel: “Hij begint langzamerhand een van de meest markante neonazi’s van de huidige tijd te worden.”

Oordeel
Rechtbank Midden-Nederland gaat niet mee met het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. “Financiële tussenpersonen worden vaak beschouwd als het gezicht van financiële instellingen zoals banken. Wanneer een bank gebruik maakt van een financieel tussenpersoon die openlijk sympathiseert met het nazisme kan dit de reputatie van die bank, en daarmee haar integriteit in de zin van de Wft, schaden. Door het googelen van de naam van een dergelijke tussenpersoon kan een (potentiële) klant immers snel uitkomen bij die berichtgeving en daarvan kennisnemen. Dergelijke reputatieschade kan voor een financiële instelling als SNS Bank zulke verstrekkende gevolgen hebben dat die instelling haar belangen zwaarder mag laten wegen dan die van een individuele tussenpersoon, ook al betekent dit dat deze wordt beperkt in de mogelijkheden tot uitoefening van zijn beroep.” De conclusie luidt dan ook dat het SNS Bank vrij stond om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen en ook om van het andere adviesbureau te eisen de freelance-samenwerking met de tussenpersoon te beëindigen.

Reageer op dit artikel