nieuws

Gewezen franchisenemer Hypotheekshop verliest ook hoger beroep

Financiële planning

De gang naar het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de eigenaar van de (voormalige) Hypotheekshop in Nieuwegein niet kunnen helpen. Ook in hoger beroep bleef gisteren het oordeel overeind dat de Centrale Organisatie van de adviesketen de franchiseovereenkomst per direct mocht beëindigen omdat een hypotheekaanvraagformulier namens de klant was getekend.

Gewezen franchisenemer Hypotheekshop verliest ook hoger beroep

De eigenaar van de vestiging in Nieuwegein, al sinds 1998 aangesloten bij de formule van De Hypotheekshop, tekende in september 2013 namens de klant een hypotheekaanvraagformulier, terwijl hij wist dat een origineel door de aanvrager ondertekend document nodig was. Een dag later stuurde hij een door de aanvrager getekend formulier met daarbij de tekst: “Eerste exemplaar was door mij als adviseur getekend om proces te versnellen”. Die manoeuvre betekende exit. In kort geding kreeg de Hypotheekshop eind december gelijk.

Fraude
Volgens de franchiseovereenkomst is fraude een van de redenen om de overeenkomst per direct op te zeggen. Ook in hoger beroep oordeelt het Hof dat de Centrale Organisatie deze reden terecht heeft gebruikt. “Het hof gaat er (…) overeenkomstig de in Wikipedia gegeven definitie vanuit, dat in dit verband met het begrip fraude wordt gedoeld op zaken die anders worden voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. (…) Aannemelijk is dat fraude is gepleegd in de betekenis die daaraan op grond van de contractuele verhouding tussen partijen moet worden gegeven.”

Ongedaan
Dat De Hypotheekshop onverwijld tot opzegging is overgegaan omdat deze fraude naar haar mening een niet herstelbare inbreuk opleverde is volgens het Hof terecht. “Weliswaar zijn de gevolgen van de fraude herstelbaar gebleken, voor de fraude zelf geldt dat uiteraard niet; die kan niet ongedaan worden gemaakt.” Ook zegt het Hof: “Het belang van de franchisegever of de ernst van de fraude wordt niet gerelativeerd door het feit dat de cliënt van de franchisenemer met de gang van zaken heeft ingestemd of dat de gevraagde handtekening voor de verdere afwikkeling van de aanvraag achterhaald en zonder relevante betekenis is, en hoogstens de procedure iets heeft bespoedigd.”

Broodwinning
Het Hof gaat in de uitspraak in op de situatie van de gewezen franchisenemer. “De beëindiging van de samenwerking met de Hypotheekshop heeft erin geresulteerd dat diverse financiële instellingen niet meer met hem willen samenwerken. Hij is er in zijn broodwinning dus ernstig door belemmerd. Desondanks – en omdat hij niet door de AFM is geschrapt – is hij nog wel in staat om onder een andere naam een financiële adviespraktijk uit te oefenen.”

Reageer op dit artikel