nieuws

Compensatieregeling DSB-klanten is onvoldoende

Financiële planning

De DSB-compensatieregeling voor de klanten van de failliete DSB Bank is op onderdelen onvoldoende. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam gisteren in een tweede tussenuitspraak in de procedure over de verbindendverklaring van die compensatieregeling besloten. 

Compensatieregeling DSB-klanten is onvoldoende

De curatoren van DSB Bank, de betrokken belangenorganisaties en verzekeraars krijgen nu tot 8 juli 2014 de tijd om inlichtingen te geven en de compensatieregeling aan te passen, als zij nog steeds willen dat de regeling verbindend wordt verklaard. De curatoren zeggen in een reactie dat ,,bepaalde onderdelen in de beschikking tegenvallen”. Zij gaan zich samen met de belangenorganisaties en verzekeraars beraden op de gevolgen van de tussenuitspraak.

Het gerechtshof vindt dat de regeling onvoldoende is voor klanten die koopsompolissen hebben afgenomen en klanten aan wie méér krediet is verstrekt dan volgens destijds geldende normen mocht. Voor het hof weegt zwaar dat DSB Bank het belang van de klant stelselmatig ondergeschikt heeft gemaakt aan haar eigen commerciële belangen. Verder vindt het hof belangrijk dat zoveel mogelijk DSB-klanten de aangeboden vergoeding aanvaardbaar vinden, ook al wordt niet de volledige schade vergoed. Dit is ook van belang om het aantal klanten dat gebruik zal maken van het recht om uit de compensatieregeling te stappen (door een ‘opt-outverklaring’ in te dienen) zo klein mogelijk te houden.

Koopsompolissen
Wat betreft de koopsompolissen heeft het hof vooral bezwaren tegen de regeling die geldt voor klanten met meerdere koopsompolissen en klanten van wie koopsompolissen zijn afgekocht en vervangen door nieuwe koopsompolissen. Ook de rente die wordt betaald over de compensatie voor koopsompolissen vindt het hof te laag, vergeleken met de rente die de klanten aan DSB Bank hebben moeten betalen.

Kredieten
Ook heeft het hof vraagtekens geplaatst bij de regeling dat er geen compensatie wordt gegeven aan klanten die indertijd teveel krediet hebben gekregen (overkreditering) en die daarna méér zijn gaan verdienen. Het hof zal dit punt later opnieuw bekijken, zodra duidelijk is of de compensatie voor klanten met koopsompolissen wordt verhoogd, omdat is gebleken dat overkreditering vooral bij die klanten een rol speelt.

Het hof vindt het verder niet gerechtvaardigd dat klanten die niet vóór 1 september 2010 bij DSB Bank hebben geklaagd, een lagere compensatie krijgen dan klanten die dat wel hebben gedaan.

Bovendien moet nader worden uitgelegd of klanten de verzekeraars, die het verzoek om verbindendverklaring van de compensatieregeling mede hebben ingediend, nog afzonderlijk aansprakelijk kunnen stellen. Het gaat dan om verzekeraars voor wie DSB Bank tussenpersoon was en die aan de regeling meedoen. Klanten kunnen namelijk ook schade hebben geleden die te maken heeft met de verzekeringen van die verzekeraars.

Het hof heeft voor het overige geen bezwaren tegen de compensatieregeling.

Reacties
De curatoren, belangenorganisaties en verzekeraars krijgen nu tot 8 juli 2014 de tijd om inlichtingen te geven en de compensatieregeling aan te passen, als zij nog steeds willen dat de regeling verbindend wordt verklaard. Belanghebbenden en verweerders mogen daarop tot 16 september 2014 reageren. Daarna zal het hof weer een uitspraak geven. De einduitspraak komt naar verwachting niet eerder dan eind 2014.

Lees de uitspraak op Rechtspraak.nl.

Reageer op dit artikel