nieuws

Rechter: woekerpoliszaak tegen NN gaat gewoon door

Financiële planning

Rechtbank Rotterdam heeft afgelopen woensdag het verzoek van Nationale-Nederlanden om de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen NN te schorsen niet ingewilligd. Beide partijen zijn blij met de uitspraak.

Rechter: woekerpoliszaak tegen NN gaat gewoon door

De verzekeraar had schorsing van de procedure geëist, omdat zij prejudiciële vragen aan het Europees Hof heeft gesteld in een andere zaak en vindt dat die uitspraak moet worden afgewacht om tegenstrijdige uitspraken te voorkomen. De uitspraak in die procedure wordt echter pas op zijn vroegst in het najaar van 2014 verwacht.

De Vereniging Woekerpolis.nl maakte daartegen bezwaar, omdat volgens hen slechts één van de verwijten die in de collectieve procedure wordt aangevoerd betrekking heeft op de zaak bij het Europese Hof. Voorzitter Ab Flipse: “Deze positieve uitspraak verwondert mij niet. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een ijzersterke zaak hebben. De eerste slag is hiermee gewonnen.”

Reactie NN
Hoewel de rechter het verzoek tot schorsing formeel afwijst, ziet ook Nationale-Nederlanden de uitspraak als positief. De verzekeraar: “Aan de komende uitspraak van het Europese Hof wordt door de rechter wel betekenis toegekend. Wij worden door de Rechtbank Rotterdam namelijk nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld om te zijner tijd in de collectieve procedure in te gaan op de uitspraak van het Europese Hof; de Rechtbank Rotterdam zal niet tot een definitief oordeel komen, voordat deze gelegenheid is geboden. Het schorsingsverzoek was door Nationale-Nederlanden ook om die reden gedaan.”

De Rechtbank Rotterdam heeft partijen aangespoord tot het maken van procesafspraken. Nationale-Nederlanden en de Vereniging Woekerpolis.nl zullen nu– al dan niet na procesafspraken te hebben gemaakt – voort procederen.

Reageer op dit artikel