nieuws

Geen nieuw onderzoek naar Dexia-zaken

Financiële planning

Gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag 29 april in hoger beroep uitspraak gedaan in de procedures van drie afnemers van effectenleaseproducten van Dexia. Er komt geen nieuw onderzoek komt naar het handelen van Dexia. Hiermee volgt het gerechtshof de conclusies van het deskundigenrapport van de AFM uit 2006.

Geen nieuw onderzoek naar Dexia-zaken

Op grond van het betoog van de afnemers is er onvoldoende reden om te twijfelen aan de juistheid van de eerdere conclusies van de AFM, aldus het gerechtshof. Het gerechtshof heeft de afnemers dan ook op dit punt in het ongelijk gesteld.

Geen restschuld volgens afnemers
De afnemers hadden overeenkomsten van effectenlease gesloten met Dexia (voorheen Bank Labouchere N.V./Legio-Lease) en hadden na afloop daarvan een restschuld aan Dexia. Varde Investments (Ireland) heeft de vorderingen op de afnemers van Dexia overgenomen en vorderde betaling van de restschulden.

De afnemers betoogden dat Dexia geen of in beperkte mate aandelen had gekocht en behouden voor de leaseproducten. Dexia zou hebben volstaan met het aanschaffen van opties om de aandelen aan het einde van de looptijd te kunnen leveren, of zij zou ten behoeve van leaseproducten aangekochte aandelen aan derden hebben overgedragen. Volgens de afnemers kon er aan het einde van de leaseovereenkomsten geen restschuld zijn ontstaan als er geen aandelen door Dexia zijn gekocht en behouden.

AFM-onderzoek
Op de vraag of Dexia voor de leaseovereenkomsten aandelen had gekocht en behouden, heeft het gerechtshof Amsterdam indertijd een onderzoek laten uitvoeren door de AFM. Dat was ter voorbereiding op de uitspraak van 25 januari 2007 waarbij het gerechtshof een schikking (ook wel de Duisenberg-regeling genoemd) tussen Dexia en verschillende belangenorganisaties ‘algemeen verbindend’ heeft verklaard. Uit het deskundigenrapport van de AFM blijkt onder andere dat het aantal aandelen dat door Dexia is aangehouden niet noemenswaardig afweek van het aantal aandelen dat volgens de cliëntenadministratie van Dexia nodig was voor de leaseovereenkomsten.

Reageer op dit artikel