nieuws

Twee provisieverboden zorgen voor ‘onmogelijke situatie’

Financiële planning

Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen, zo bleek recent na een brandbrief van een aantal advieskantoren. Adfiz zegt in december de situatie al te hebben aangekaart bij het ministerie en de AFM. Het ministerie onderzoekt op dit moment de ontstane situatie.

Twee provisieverboden zorgen voor ‘onmogelijke situatie’

Per 1 januari 2014 geldt het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. In dit provisieverbod is geen sprake van eerbiedigende werking. Financieel dienstverleners die beleggingsdiensten verrichten onder het Nationaal Regime, vallen sinds 1 januari 2013 echter al onder het provisieverbod voor complexe producten. In dit provisieverbod is zoals bekend wel sprake van eerbiedigende werking. Adfiz: "Beleggingsondernemingen staan voor het blok: of ze komen provisieafspraken na en schenden het nieuwe provisieverbod of ze houden zich aan het provisieverbod en schenden juridische afspraken met het intermediair."
Stopzetten
Eind december kondigde een aantal beleggingsondernemingen aan de provisie op de beleggingsdienstverlening per 1 januari 2014 stop te zetten. Een aantal advieskantoren stuurde daarop een gezamenlijke brief naar de directies van een aantal aanbieders. Ook Adfiz zegt deze aanbieders aangesproken te hebben. "Zij antwoordden hiertoe gedwongen te worden", zegt Adfiz. "Het intermediair mag de provisie wel blijven ontvangen, maar zij mogen deze provisie niet meer betalen, als beleggingsonderneming die niet onder het Nationaal regime valt."
Respecteren
Legal & General en Allianz gaven deze week aan dat zij de provisieafspraken met het intermediair wel respecteren. "Waarschijnlijk handelen ze hiermee wel in strijd met het provisieverbod", zegt Adfiz. "De onmogelijke situatie waarvoor het provisieverbod aanbieders stelt, is daarmee klip en klaar. Het is kiezen, word ik door de hond of de kat gebeten. Blijf ik provisie betalen en zoek ik als aanbieder de confrontatie met de toezichthouder die het provisieverbod moet handhaven? Of stop ik de provisiebetalingen en gok ik op de confrontatie met de rechter die uitspraak moet doen over de rechtmatigheid van eenzijdige schending van lopende provisieafspraken met het intermediair?"
NIEUWE INFORMATIE (30 januari)
Adfiz laat weten dat Allianz en Legal & General niet in strijd handelen met provisieverbod beleggen.
"In tegenstelling tot ons eerdere vermoeden handelen Allianz en Legal & General niet in strijd met het provisieverbod. Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen mogen beleggingsondernemingen vanaf 1 januari 2014 geen provisie betalen of ontvangen voor beleggingsdienstverlening. De situatie is echter anders wanneer een aanbieder handelt als beleggingsinstelling of verzekeraar. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime wel eerbiedigen bij overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan. Allianz en Legal & General hebben de afgelopen dagen aangegeven dat zij niet als beleggingsonderneming handelen, maar als beleggingsinstelling of verzekeraar. Zij kennen daarom geen wettelijke belemmering om hun gemaakte provisieafspraken na te komen. Voor beleggingsondernemingen daarentegen is het probleem wel reëel dat zij van de wet niet langer provisie mogen uitkeren, terwijl het intermediair in redelijkheid wel een beroep op gemaakte provisieafspraken kan en zal doen."

Reageer op dit artikel