nieuws

Handtekening namens klant betekent einde Hypotheekshop Nieuwegein

Financiële planning

Het zetten van een handtekening namens een klant, komt de franchisenemer van Hypotheekshop Nieuwegein duur te staan. Voor de Centrale Organisatie van de adviesketen, onderdeel van Welke Beheer, is de handeling reden om de franchiseovereenkomst te beëindigen. Terecht, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland op oudjaarsdag in kort geding.

Handtekening namens klant betekent einde Hypotheekshop Nieuwegein

In september 2013 dient de eigenaar van het kantoor in Nieuwegein (al sinds 1998 franchisenemer) een hypotheekofferte in bij NIBC Bank. Dat gebeurt via Welcium Hypotheekdiensten. Welcium verzoekt enkele malen om een origineel door de aanvrager ondertekend hypotheekaanvraagformulier.
Bij e-mail van 3 oktober 2013 stuurt de eigenaar een aanvraagformulier, gedateerd 16 september 2013, voorzien van een door hem gezette handtekening aan Welcium.
Bij brief van 4 oktober 2013 stuurt hij vervolgend een door de aanvrager getekend aanvraagformulier op met als begeleidende tekst: “Bijgaand getekend aanvraagformulier door aanvrager, eerste exemplaar was p/o door mij als adviseur getekend om proces te versnellen, maar dan nu alsnog door aanvrager ondertekend aanvraagformulier. Graag dossier nu met spoed beoordelen voor finaal accoord.”
De hypotheekaanvraag wordt geaccepteerd.

Per direct
De Centrale Organisatie van De Hypotheekshop beëindigt per direct de franchiseovereenkomst omdat namens een klant een handtekening is gezet op een formeel document. In de franchiseovereenkomst is geregeld dat fraude een zwaarwegende omstandigheid is die tot beëindiging kan leiden. De franchisenemer spant een kort geding aan maar vangt bot bij de voorzieningenrechter. Die stelt op 31 december 2013: “Eigenaar heeft een lange staat van dienst als hypotheekadviseur. Het was hem uit ervaring bekend dat NIBC Bank een origineel exemplaar van het door de klant ondertekende hypotheekaanvraagformulier verlangt. Desondanks heeft hij het originele aanvraagformulier zelf ondertekend met een teken dat niet overeenkomt met zijn eigen handtekening en zonder de toevoeging per opdracht (p/o) of in opdracht (i/o) of een andere toelichting waaruit dat blijkt.” En: “De Centrale Organisatie heeft er groot belang bij dat wet- en regelgeving strikt wordt nageleefd, om bedrijfs- en reputatieschade te voorkomen. Dit geldt temeer in tijden waarin op de ontwikkelingen in de financiële markt streng wordt toegezien.”

Dwangsom
De voorzieningenrechter beveelt de ex-franchisenemer die aangeeft voor zijn bedrijfsvoering afhankelijk te zijn van de franchiseformule, om ieder gebruik van het merk Hypotheekshop te staken en alle franchisehandboeken, instructies, formulieren en displaymateriaal te verzenden naar de Centrale Organisatie. Dit op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag, met een maximum van € 25.000.

Reacties
Wordt deze franchisenemer te zwaar gestraft? Lees ook de reacties op de LinkedIn groep van AM.

Reageer op dit artikel