nieuws

Allianz en L&G keren wel beheerprovisie uit

Financiële planning

Allianz en Legal & General keren wel provisie uit over eerder gesloten beleggingsposten die vallen onder het Nationaal Regime. De directies van deze aanbieders ontvingen begin januari een brief waarin zestien advieskantoren protesteren tegen het feit dat maatschappijen de eerbiedigende werking van het provisieverbod niet zouden respecteren.

Allianz en L&G keren wel beheerprovisie uit

Per 1 januari 2014 is het provisieverbod voor beleggingsondernemingen in werking getreden. Ook de doorlopende provisievergoeding op eerder gesloten beleggingsposten valt daardoor weg. Maar volgens zestien advieskantoren, aangevoerd door het Enschedese Bles & Van der Does, heeft dat niet te gelden voor bestaande beleggingen die vallen onder het Nationaal Regime MiFID. Personen die van dat regime gebruik maken, vallen volgens hen onder één set van regels, namelijk onder het provisieverbod voor complexe producten. En dus moet de eerbiedigende werking gerespecteerd worden. In hun brief schrijven ze aan de directies van een aantal aanbieders: “Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om met ingang van 1 januari 2014 niet langer provisies te betalen over beleggingsproducten. Dit als gevolg van het in werking getreden provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Deze maatregel zou, indien wij uw berichten goed hebben geïnterpreteerd, volgens u ook hebben te gelden voor beleggingen die vallen onder het Nationaal Regime MiFID.”
Allianz
In reactie op de briefschrijvers zegt Allianz geen informatie beschikbaar te hebben gesteld waar Bles en de zijnen hun conclusie op konden baseren. “Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen blijft de eerbiedigende werking van toepassing voor adviseurs die vallen onder het Nationaal Regime. De samenwerking tussen Allianz en de adviseurs valt onder het Nationaal Regime. Allianz hecht er waarde aan dat de adviseur de zorgplicht kan blijven uitoefenen. Doorbetaling van de provisies draagt daaraan bij. Daarom zal Allianz de provisies op beleggersrekeningen aan Nationaal Regime-adviseurs blijven uitkeren.”
Reactie
Bennie Bles van Bles & Van der Does zegt: “Ik heb inmiddels bericht gehad van Allianz en Legal & General dat zij het overgangsrecht respecteren. Dat is goed nieuws! Van ASR, NN en Insinger die we ook hebben aangeschreven hebben wij nog niets gehoord.”

Reageer op dit artikel