nieuws

‘Komst NHI kan leiden tot hogere hypotheekrente’

Financiële planning

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst erop dat de komst van een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) toetreding tot de bancaire sector in Nederland minder aantrekkelijk kan maken. “Er zijn nu maar enkele grote banken en sinds de kredietcrisis is de concurrentie in de hypotheekmarkt afgenomen. Dat leidt over het algemeen tot hogere hypotheekrentes. Toetreders kunnen concurrentie aanjagen. ACM pleit er daarom voor dat bij de besluitvorming over de NHI de mogelijke negatieve gevolgen voor toetreding en concurrentie worden meegenomen”, aldus de ACM.

‘Komst NHI kan leiden tot hogere hypotheekrente’

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan een nationale hypotheekinstelling NHI op te willen richten. Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, kunnen hier door de Staat gegarandeerde hypotheken overnemen, waardoor banken weer ruimte krijgen op hun balans om bijvoorbeeld kredieten aan het midden en kleinbedrijf te verstrekken, zo is het idee. Maar al tijdens de Financiële Beschouwingen in oktober stelde minister Dijsselbloem dat het nog maar de vraag is of er wel genoeg pensioenfondsen en verzekeraars interesse hebben om mee te doen met de NHI. Daarnaast onderzoekt ook Brussel nog of hierbij sprake is van ongeoorloofde staatssteun.
Hogere hypotheekrente
De ACM werkt momenteel aan een studie naar de mogelijkheden om de concurrentie in de bancaire sector te verbeteren. Ook eventuele toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders worden in dit kader onderzocht. Vooruitlopend op de eindresultaten van deze studie heeft ACM de mogelijke gevolgen van de NHI voor toetreding in kaart gebracht.
“Als de NHI zo wordt opgericht dat de voordelen van de staatsgarantie voornamelijk bij de bestaande grote banken terechtkomen, kan de NHI leiden tot een concurrentievoordeel voor deze banken”, aldus de ACM. “Dit komt doordat de staatsgarantie voor de bestaande spelers kan zorgen voor een hogere rating van de kredietbeoordelaars. Hierdoor kunnen deze banken goedkoper geld lenen op de kapitaalmarkt. Toetreders hebben dit voordeel niet, waardoor toetreding tot de Nederlandse bancaire markt mogelijk minder aantrekkelijk wordt. De concurrentie op de lange termijn kan hierdoor afnemen. Dit kan leiden tot hogere (hypotheek)rentes en/of lagere spaarrentes.”
 

Reageer op dit artikel