nieuws

DSI verzwaart toetsing beleggingsprofessionals

Financiële planning

De stichting DSI gaat ruim 3.700 beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en financieel adviseurs zwaarder toetsen. Naast integriteit worden ook hun kennis en vaardigheden op een ‘innovatieve manier’ getoetst.

DSI verzwaart toetsing beleggingsprofessionals

De beleggingsprofessionals voldoen volgens DSI al aan strikte eisen op het gebied van vakbekwaamheid als basisvoorwaarde voor hun DSI-certificering. Daarbovenop legden zij periodiek een verplichte integriteittoets af. Die periodieke toets is nu verzwaard: naast integriteit worden ook hun kennis en vaardigheden getoetst.
Aanleiding
De directe aanleiding voor deze verzwaarde toetsing is de sterk veranderende financiële dienstverlening. Jerry Brouwer, directeur van DSI: “DSI-geregistreerde professionals willen aan de huidige normen blijven voldoen. Dat vraagt met name ook om het op peil houden van de vaardigheden van adviseurs om de behoeften van de klant goed in kaart te kunnen brengen en hen op basis daarvan te adviseren. De inhoud van de toets is bepaald door een DSI-commissie bestaande uit experts uit de sector.”

Webcam
NIBE-SVV, het opleidingsinstituut dat de toets namens DSI afneemt, heeft ‘een bijpassende, innovatieve toetsmethodiek’ ontwikkeld. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van webcamtoetsing. In het openbare register op DSI.nl kunnen klanten, werkgevers en toezichthouders nagaan of een adviseur aan de meest recente norm voldoet.

Reageer op dit artikel