nieuws

‘Verzekeraars hebben provisieverbod goed opgepakt’

Financiële planning

Toezichthouder DNB vindt dat verzekeraars goed zijn omgegaan met het provisieverbod op complexe producten. "Gekeken vanuit de bedrijfsvoering, solvabiliteit en strategie zijn verzekeraars over het algemeen voldoende ingespeeld op het provisieverbod." DNB baseert zich op een onderzoek bij een aantal maatschappijen.

‘Verzekeraars hebben provisieverbod goed opgepakt’

Er is gesproken met verzekeraars en koepelorganisaties, zegt projectleider Evert van der Weide. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de AFM. Die wil echter nog geen conclusies trekken "omdat de relatie tussen verzekeraars en tussenpersonen in de gewijzigde omstandigheden nog in ontwikkeling is".
Lossere banden
Een van de constateringen van DNB is dat verzekeraars meer direct contact zijn gaan onderhouden met de consument. Verder zijn de financiële banden met het intermediair aanmerkelijk losser geworden. "Soms hadden tussenpersonen leningen lopen of een rekening-courant bij een verzekeraar. Verzekeraars hebben de omvang van deze financiering aan tussenpersonen veelal afgebouwd. Hierdoor is het risico dat de verzekeraar loopt als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement, gereduceerd en beheersbaar geworden." Anderzijds is de focus op de kwaliteit van de administratie verscherpt.
 

Reageer op dit artikel