nieuws

Verliespolis staakt actie tegen intermediair

Financiële planning

De stichting Verliespolis zal geen verdere (juridische) acties ondernemen om het intermediair aansprakelijk te stellen voor schade door de verkoop van beleggingsverzekeringen. Door verjaring, het wegvallen van intermediairbedrijven en het niet meer voorhanden zijn van de benodigde documenten is het uiterst moeilijk geworden om adviseurs op hun handelen aan te spreken, zo concludeert Verliespolis.

Verliespolis staakt actie tegen intermediair

Via Verliespolis zijn de afgelopen tijd voor vier zaken proefprocedures gestart bij klachteninstituut Kifid. "Slechts in één geval heeft dat tot een succes geleid. In die kwestie was de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van oordeel dat de tussenpersoon een zelfstandige plicht had cliënten te wijzen op het hefboom- en inteereffect. In die zaak haakt de Geschillencommissie vervolgens voor de schade aan bij de provisiebedragen zoals die blijken uit de De Ruijter-overzichten."
Obstakels
Het intermediair is collectief nauwelijks aan te spreken, concludeert de stichting. "Maar ook individueel zijn er obstakels. Verjaring is aan de orde als de klant niet heeft gestuit (stuitingsbrieven zijn door Stichting Verliespolis beschikbaar gesteld aan aangeslotenen). Daarnaast zijn tussenpersonen er in een groot aantal gevallen mee opgehouden, gefuseerd, of hebben hun portefeuille verkocht. Hierdoor is het lastig na te gaan wie nu verantwoordelijk is voor een verlies uit
het verleden. Bovenal hebben klanten met grote regelmaat niet meer de stukken die nodig zijn om aan te tonen hoe de advisering heeft plaatsgevonden. Stichting Verliespolis heeft dan ook tot de conclusie moeten komen dat verdere inspanningen vanuit de stichting onvoldoende zullen
opleveren."

Reageer op dit artikel