nieuws

Rabobank moet ex-bloemist € 75.000 betalen

Financiële planning

De Rabobank Westelijke Mijnstreek moet € 74.597 schadevergoeding betalen aan een voormalig ondernemer wegens schending van de zorgplicht. Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch vorige week bepaald. De waarde van de levensverzekering, belegd in aandelen, was in 5 jaar gedaald van fl. 457.675,31 naar € 9.830,18. Het verweer van Rabobank dat het hier ging om execution only mocht niet baten.

Rabobank moet ex-bloemist € 75.000 betalen

In 1997 verkocht de onderneemster in kwestie haar bloemenzaak. Daar hield ze € 170.167 aan over en dat geld wilde ze gebruiken als pensioenvoorziening. Ze nam contact op met de Rabobank voor advies. In een aantal gesprekken werd zij geadviseerd over lijfrenteverzekeringen. Uiteindelijk werd haar hele vermogen belegd in het Erasmus NL depot. Sinds 1986 bedroeg het gemiddelde rendement 11,6%. Het afgelopen jaar (1997) was dat zelfs 39,1%, aldus de toelichting bij de offerte.

Bergafwaarts
In 1999 wordt nog een rendement van 46% behaald, daarna gaat het bergafwaarts. In 2004 zit er nog slecht € 9.830 in depot. Erasmus laat weten dat dat niet toereikend is om de toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen. De einddatum van de uitkeringen wordt gezet op 19 mei 2005. De onderneemster stelt Rabobank aansprakelijk. De rechtbank wijst in eerste aanleg de vorderingen af. Volgens de rechtbank is sprake van een execution only relatie waarbij de bank ‘enkel heeft geïnformeerd’ over de diverse mogelijkheden.

Hof
Het Hof denkt daar anders over. “De rol van Rabobank bestond niet louter uit het uitvoeren van de opdracht, zonder advisering daarover.” Daarbij vindt het Hof het van belang dat na het eerste contact tussen klant en Rabobank een achttal gesprekken plaatsvonden waarin de adviseur de klant informeerde over de verschillende mogelijkheden en aanbieders van een lijfrente. Ook stuurde Rabobank in 2001 op eigen initiatief een offerte voor een eventueel als alternatief af te sluiten levensverzekering aan de onderneemster. “Dat er geen schriftelijke adviesovereenkomst is gesloten, betekent nog niet dat er daarom geen sprake was van een overeenkomst waarbij Rabobank de klant zou adviseren”, aldus het Hof.
Zorgplicht
Op Rabobank rustte dus zorgplicht. Het kapitaal van de klant zat volledig in fondsen die uitsluitend belegden in aandelen. Volgens een deskundigenbericht was de levensverzekering, gelet op de fluctuatie in het rendement, zéér risicovol. Het Hof merkt op dat het hier ging om een gescheiden vrouw van (toen) bijna 50 jaar, met de zorg voor 3 kinderen, die haar zaak wegens arbeidsongeschiktheid had verkocht en die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere bronnen van inkomen of vermogen had. “De onderhavige levensverzekering was geen passende aanwending van het beschikbare vermogen.” Rabobank had dus in uitdrukkelijke en niet mis te verstane bewoordingen moeten waarschuwen voor de risico’s. Nu dat niet is gebeurd heeft Rabobank haar waarschuwingsplicht en daarmee haar zorgplicht als professionele, deskundige adviseur geschonden. Rabobank moet de schade vergoeden. Omdat de uitkeringen die de onderneemster genoten heeft, hoger waren dan wanneer zij had gekozen voor garantie, wordt de schade vastgesteld op € 74.597.

Reageer op dit artikel