nieuws

Neutralis neemt geen genoegen met antwoord ABN Amro

Financiële planning

Financieel adviesbedrijf Neutralis uit Hengelo (Ov.) blijft met ABN Amro in discussie over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst door de bank. Die meldde een maand geleden dat de relatie werd beëindigd vanwege het ontbreken van een structurele samenwerking. Neutralis ging daar niet mee akkoord en vroeg om een toelichting. Die heeft echter meer vragen opgeroepen dan beantwoord.

Neutralis neemt geen genoegen met antwoord ABN Amro

ABN Amro stelt dat het aantal bemiddelde hypotheken niet ten grondslag ligt aan het opzeggen van de overeenkomst. Er was dan wel geen structurele samenwerking, maar "de beëindiging staat uiteraard los van eventuele gerealiseerde omzet". "Wij hebben onder meer gekeken naar het aantal ervaringen met de bediening door intermediairs van zowel bestaande als nieuwe klanten over een periodie van enkele jaren." Om de klant goed te kunnen bedienen, moet de adviseur voldoende bekendheid hebben met de werkwijze en processen bij ABN Amro, aldus de bank. "En daarvoor is een structurele samenwerking nodig, in het belang van de eindklant."
Onvoldoende
Die uitleg vindt Neutralis onvoldoende. "Tot onze spijt hebben wij het gevoel dat u hierbij de vragen die wij u in ons schrijven d.d. 16 september jongstleden hebben gesteld, slechts gedeeltelijk beantwoordt dan wel volledig ontwijkt." Het adviesbedrijf vraagt: "Waarom is een beëindiging van onze relatie in het belang van onze relaties?" Neutralis wil weten wat de exacte criteria zijn voor een structurele samenwerking en hoe die zijn gecommuniceerd. "Op welke wijze is Neutralis, door het ontbreken van een ‘structurele samenwerking’, gedurende de door u gehanteerde meetperiode, tekortgeschoten in haar kennis over de producten en processen van ABN Amro?"
Het bedrijf wil verder weten waarom een klant primair onder de zorgplicht van de bank zou vallen en hoe ABN Amro wil waarborgen dat de gesloten hypotheek blijft aansluiten op het financieel plan van de klant.

Reageer op dit artikel