nieuws

Neutralis legt geschil met ABN Amro voor aan AFM

Financiële planning

Neutralis blijft ABN Amro vragen om een uitleg over het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst. Het adviesbedrijf uit Hengelo heeft van de bank inmiddels voor de tweede maal een brief ontvangen, maar essentiële vragen blijven onbeantwoord, zo stelt directeur Ozewald Wanrooij in zijn antwoord. Hij gaat de kwestie voorleggen aan de AFM.

Neutralis legt geschil met ABN Amro voor aan AFM

ABN Amro liet Neutralis in september weten dat het contract per 1 december wordt stopgezet vanwege het ontbreken van een ‘structurele samenwerking’. Daarmee ging Wanrooij niet akkoord; hij wil met name weten wat de geldgever nu precies onder een structurele samenwerking verstaat. Afgelopen week kreeg hij antwoord op zijn (tweede) verzoek om uitleg. ABN Amro geeft daarin aan dat wordt samengewerkt met serviceprovider FlexFront. Onderdeel van de afspraken is dat adviseurs eerst een proefaanstelling van zes maanden krijgen om te bekijken of een "bestendige samenwerking" kan worden gerealiseerd. Daaronder verstaat de bank dat er met enige regelmaat contact is tussen partijen. Dat is nodig omdat de adviseur zo meer kennis krijgt van producten en processen bij ABN Amro en dat is volgens de geldgever weer noodzakelijk voor een goede dienstverlening.
Niet concreet
Wanrooij is niet tevreden met het antwoord: "Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat u opnieuw veel moeite heeft gedaan om vooral niet concreet op onze vragen in te gaan. Hierdoor ontneemt u ons de mogelijkheid om onze relaties volledig te informeren omtrent de gevolgen van uw opzegging." Over een proefaanstelling of een structurele samenwerking wordt in de samenwerkingovereenkomst niet gesproken, zo antwoordt de Neutralis-directeur. Verder is de kennis van en ervaring met de ABN Amro-processen juist door de samenwerking met FlexFront gewaarborgd. "Wij vragen ons af waarom de ABN Amro als staatsbank en verstrekker van nutsvoorzieningen zich blijft bedienen van een protectionistisch distributiebeleid in plaats van een voorbeeld te zijn van een aanbieder die handelt vanuit vertrouwen, openheid en leiderschap."
AFM
Juist door alleen adviseurs in te schakelen met wie een structurele samenwerking bestaat, dreigt het gevaar van productsturing, betoogt Wanrooij. "Om die reden zal ik ons geschil aan de Autoriteit Financiële Markten voorleggen."
Voorlopige oplossing
Als voorlopige oplossing stelt Neutralis voor dat klanten online mutaties kunnen doorvoeren zonder dat zij verplicht een met ABN Amro samenwerkende adviseur moeten inschakelen. Verder zouden klanten die door Neutralis zijn geadviseerd geen kennistoets hoeven af te leggen en worden er geen extra afhandelingskosten in rekening gebracht, vindt Neutralis. Tot slot moet artikel 18.6 van de overeenkomst komen te vervallen. Die luidt dat de bemiddelaar zijn advies- en bemiddelingsactiviteiten onmiddellijk moet stopzetten als de samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd.
 

Reageer op dit artikel