nieuws

Gang naar Hof bespaart Legal & General 360.000 euro

Financiële planning

Legal&General hoeft de nabestaanden van een aanvrager van een levensverzekering die overleed voordat de overeenkomst tot stand kwam, geen schadevergoeding te betalen. De nabestaanden vonden dat de verzekeraar onredelijk traag en onzorgvuldig had gehandeld. De rechtbank gaf hen in eerste instantie gelijk. Hof Amsterdam oordeelt in een deze week gepubliceerde uitspraak anders; de opgetreden vertraging is niet onredelijk.

Gang naar Hof bespaart Legal & General 360.000 euro

De levensverzekering met een verzekerd risico van vijf ton wordt op 30 juni 2007 via een tussenpersoon aangevraagd. De aanvrager, een ondernemer, overlijdt op 9 oktober 2007, voordat de overeenkomst tot stand komt. Legal & General betaalt een bedrag van € 160.000 (de voorlopige dekking) aan weduwe en kinderen.

Traag
De nabestaanden verwijten Legal & General dat zij de verzekeringsaanvraag onredelijk traag en onzorgvuldig heeft behandeld. Rechtbank Amsterdam wijst in 2011 de vordering van € 360.000 toe. Legal & General heeft haar precontractuele zorgplicht geschonden ‘gelet op de haar toe te rekenen vertraging bij de afhandeling van de aanvraag’. Die vertraging zit ‘m vooral in het feit dat de verzekeraar de onderzoeksresultaten van de medische keuring ontoereikend vindt en twijfelt of de keuring wel is uitgevoerd door een internist. Er wordt om aanvullend onderzoek gevraagd en later nog eens om aanvullend bloedonderzoek. Medio oktober 2007 wordt de ondernemer uiteindelijk zonder voorbehoud als verzekerde geaccepteerd met als ingangsdatum 18 oktober.
Hoger beroep
De verzekeraar gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep. Het Hof vindt dat de zorgplicht meebrengt dat een aanbieder heeft te waken tegen onredelijke vertraging. "De te beantwoorden vraag is niet of de afhandeling sneller had gekund maar of Legal & General onredelijke vertraging kan worden verweten." Volgens het Hof wijst niets er op dat Legal & General onredelijke eisen heeft gesteld door completering van de medische gegevens na te streven. Ook moet wat extra tijd worden gegund omdat de vereiste werkzaamheden gedeeltelijk in een vakantiemaand vielen. Blijft over een periode van ongeveer vier weken die volgens het Hof als vertraging heeft te gelden.
Onredelijk
Toch kan die vertraging niet als onredelijk worden aangemerkt. Het Hof vindt het daarbij van belang dat niet is gebleken dat de ondernemer of zijn tussenpersoon bij Legal & General heeft aangedrongen op spoed bij de afhandeling. Ook is van belang dat er wel voorlopige dekking was verleend zodat in het geval van een onverhoopt onverwacht overlijden er in elk geval tot zover dekking zou bestaan. "Bij de beoordeling van de onredelijkheid van de opgetreden vertraging is de omstandigheid dat de aanvrager op 9 oktober 2007 plotseling is overleden zonder betekenis. Hoe treurig ook voor de nabestaanden, dat plotselinge overlijden maakt een op zichzelf niet onredelijke vertragingstermijn niet alsnog onredelijk", besluit het Hof.

Reageer op dit artikel