nieuws

FFP pleit voor efficiënt omwisselen diploma’s

Financiële planning

De Vereniging FFP heeft in een open brief aan minister Dijsselbloem (Financiën) gevraagd de overgang naar het nieuwe stelsel van Wft-diploma’s zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Dat zou onder meer moeten gebeuren door deskundigheidsgegevens digitaal te gaan uitwisselen.

FFP pleit voor efficiënt omwisselen diploma’s

Daarmee worden de administratieve lasten voor individuele financieel adviseurs beperkt. Diploma-uitgevende instanties zouden digitaal de beschikking moeten krijgen over deskundigheidsgegevens die in het bezit zijn van de AFM, keurmerkorganisaties en onderwijsinstellingen, vindt de beroepsvereniging van financieel planners.
Als het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel op 1 januari ingaat, hebben diplomahouders – zo’n 55.000 in totaal, aldus de FFP – anderhalf jaar de tijd om hun oude diploma’s in te wisselen voor de Wft-diploma’s nieuwe stijl. "Niet alleen moeten oude diploma’s worden overgelegd, maar ook alle relevante PE-certificaten en certificaten van nog af te leggen Inhaal-/PE-examens."
Hergebruik
In het recente verleden heeft een aantal adviseurs al zo’n omwisselactie gedaan, stelt de FFP. "Zo heeft de AFM aan beleidsbepalers vergunningen verleend op basis van overgelegde diploma’s. Het aantonen van deskundigheid via originele bewijsstukken is ook bij diverse keurmerkorganisaties een noodzakelijke voorwaarde geweest voor het verlenen van een keurmerk aan personen of organisaties. Hergebruik van deze gegevens kan de ‘omwisselactie’ aanzienlijk vereenvoudigen en zonder verlies aan kwaliteit toch tijd en geld besparen."

Reageer op dit artikel