nieuws

Adfiz en ING om de tafel over samenwerkingsovereenkomst

Financiële planning

ING gaat komende maand met Adfiz praten over de samenwerkingsovereenkomst met het intermediair. "Die is aan vernieuwing toe", zegt de intermediairvereniging. "Adfiz ziet meerdere bepalingen in de SWO die niet bij de huidige marktverhoudingen passen." Volgens de bank wordt de overeenkomst overigens periodiek in het laatste kwartaal van het jaar geëvalueerd op basis van opmerkingen van de adviseurs met wie wordt gewerkt.

Adfiz en ING om de tafel over samenwerkingsovereenkomst

"De SWO doet naar de mening van Adfiz te weinig recht aan de gelijkwaardige en zelfstandige positie van de adviseur tegenover de aanbieder. Ook zaken als het recht op de portefeuille, de klantbenadering en wat te doen als de SWO wordt beëindigd kunnen en moeten beter", vindt Adfiz. Zo kan de bepaling dat de adviseur opdrachtnemer is van de aanbieder niet door de beugel. "De adviseur is opdrachtnemer van de klant."   Pijnpunten "Naar eigen oordeel verstrekt ING geen vertrouwelijke informatie over de klant aan de adviseur. Dit biedt te veel ruimte om helemaal geen informatie te verstrekken", luidt een ander pijnpunt. Ook pleit Adfiz voor het uitbreiden van het portefeuillerecht van de adviseur; dat berust nu nog bij zowel de aanbieder als de adviseur. De geheimhoudingsplicht in de samenwerkingsovereenkomst van ING laat "te veel ruimte voor een vergaande inperking van de handelingsvrijheid van de adviseur", stelt Adfiz.   Periodiek ING zegt dat de overeenkomst periodiek onder de loep wordt genomen. "Dit doen wij op basis van de feedback die wij hebben ontvangen van onze tussenpersonen. De feedback is afkomstig van tussenpersonen die naar ING hebben gereageerd, ook heeft ING middels klankbordgroepen met tussenpersonen zelf om feedback gevraagd op de samenwerkingsovereenkomst. Deze informatie is medio november beschikbaar. Op basis van de feedback van alle betrokkenen kunnen wij bepalen of aanpassing van de huidige samenwerkingsovereenkomst gewenst is."  Adfiz had al eerder bij ING aangegeven wat er zou moeten veranderen; adviseur Nico van Koesveld kwam onlangs als eerste openlijk met kritiek op de overeenkomst. Met hem wil ING niet meer praten: "Wij zijn van mening dat we het geplande gesprek met de heer Van Koesveld niet meer aan moeten gaan omdat een partnership en samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Vanuit ING is dat vertrouwen er helaas niet meer." 
Model-SWO Met het Verbond van Verzekeraars en de OvFD werkt Adfiz aan een model-SWO. "De afspraken over belangrijke, non-concurrentiële onderdelen van samenwerking moeten een voorbeeld voor de markt zijn. De eerste sessie heeft deze week plaatsgevonden." Adfiz is positief over het verloop en wil ook de banken betrekken in het overleg.   Markttoegang Daarnaast vindt Adfiz het belangrijk dat een klant die kiest voor onafhankelijk advies toegang heeft tot alle producten. "Zonder dubbele kosten, doordat de aanbieder het advies nog eens over doet. En zonder administratieve rompslomp, doordat de aanbieder weigert de adviseur van de klant direct te informeren, zelfs wanneer de klant daar expliciet om verzoekt. Zonder die waarborgen kan de "adviserende" aanbieder zijn onafhankelijke concurrentie eenvoudig uitschakelen." Iedere aanbieder moet al zijn producten beschikbaar stellen voor de klanten van adviseurs. "Onafhankelijk adviseurs treden op als belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen."   Lees hier de kritiekpunten van Adfiz op de samenwerkingsovereenkomst van ING   Lees hier de blog van Nico van Koesveld 

Reageer op dit artikel