nieuws

Adfiz: ‘AFM handhaaf op tijdige informatie voor adviseurs!’

Financiële planning

Nu de AFM heeft geconstateerd dat de informatieverstrekking door verzekeraars over expirerende lijfrentes onder de maat is, verwacht Adfiz dat de toezichthouder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en voortaan de wettelijke normen voor tijdige informatie van adviseurs, zoals verwoord in artikel 4:99 Wft, voortvarend zal handhaven.

Adfiz: ‘AFM handhaaf op tijdige informatie voor adviseurs!’

Gebleken is dat consumenten zich nu onvoldoende kunnen oriënteren op de keuze die zij moeten maken over het vrijkomende kapitaal van expirerende lijfrentes. Ze hebben moeite met de (financiële) beslissingen die zij daarbij moeten nemen en hebben daarbij hulp nodig. “Onafhankelijk adviseurs kunnen die hulp bieden”, aldus Adfiz. “Juist de adviseur kan de klant er op wijzen dat hij meer opties heeft dan de producten van de aanbieder waar de lijfrente liep. Te vaak kan de adviseur die rol nu niet goed uitvoeren omdat aanbieders hem niet tijdig informeren en rechtstreeks met de klant communiceren. Daarbij sturen zij regelmatig aan op de eigen producten en voegen soms zelfs standaardoffertes bij.”
Wettelijk verplicht
Wettelijk is geregeld dat de adviseur tijdig door de aanbieder geïnformeerd moet worden. De adviseur/bemiddelaar is wettelijk verplicht de klant te informeren (4:21Wft). De aanbieders is wettelijk verplicht de adviseur daartoe in staat te stellen (4:99 Wft). “De praktijk is dat aanbieders massaal de adviseur passeren, en de klant rechtstreeks benaderen”, aldus Adfiz. “Dit doen zij niet alleen bij expirerende lijfrentes, maar bij allerlei adviesgevoelige producten.”
Kwaliteit van advies
In veel gevallen zouden aanbieders daarbij aansturen op de eigen producten. Wanneer de adviseur wel wordt geïnformeerd, gebeurt dit vaak te laat. De adviseur kan dan geen advies meer geven over de beste oplossing. “Zo worden klanten ernstig benadeeld”, zegt Adfiz. “Wij  hebben dit veelvuldig onder de aandacht van de AFM gebracht. De AFM constateert dit nu zelf expliciet in haar onderzoek, en noemt de productsturing onwenselijk en onacceptabel. Wij verwachten met dit onderzoek dan ook dat de AFM voortvarend op deze wettelijke normen gaat handhaven, zodat adviseurs hun rol goed kunnen uitvoeren. Daarmee kan de AFM een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van advies.”

Reageer op dit artikel