nieuws

Wat onderzoekt de actuaris in de NN-zaak?

Financiële planning

Kifid heeft een actuaris benoemd die gaat bekijken welke schade een klant heeft geleden die in 1997 een beleggingspolis heeft gesloten bij NN. Aan de hand daarvan zal het klachteninstituut een definitieve uitspraak doen over de klacht. Welke vragen heeft Kifid gesteld?

Wat onderzoekt de actuaris in de NN-zaak?

De actuaris heeft acht vragen voorgeschoteld gekregen, die in het kort hierop neerkomen:

  • Leiden de voorbeeldrendementen van 15% en 17,3% uit de offerte tot de genoemde voorbeeldkapitalen? Zo nee, wat zegt dat over berekende verborgen kosten?
  • Was de gehanteerde bandbreedte tussen de rendementspercentages in 1997 gebruikelijk en zo niet, welke bandbreedte had dan gehanteerd moeten worden?
  • Lagen de gebruikte referteperiodes voor het gekozen fonds (Nederland Fonds) voor de hand?
  • Is voldaan aan de eisen van de Code Rendement en Risico ten aanzien van eigen waarneming, gezien de bewering van de klant dat het fonds pas in 1994 is opgericht?
  • Maakt het verschil als het fonds al wel voor 1994 bestond, maar pas vanaf dat jaar apart aan verzekerden werd aangeboden?
  • Heeft zich het hefboom- en inteereffect voorgedaan en welke financiële gevolgen heeft dat gehad voor het opgebouwde vermogen?
  • In hoeverre kan dit effect zich nog in de toekomst voordoen?
  • Zijn er andere punten die onder de aandacht van de geschillencommissie moeten worden gebracht?

Kifid verwacht de resultaten van het onderzoek nog dit jaar te ontvangen.
Lees hier de volledige tussenuitspraak die Kifid vandaag heeft gepubliceerd

Reageer op dit artikel