nieuws

Kostprijsmodel aanbieders niet altijd provisieverbod-proof

Financiële planning

Aanbieders die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument, hanteren in een aantal gevallen een kostprijsmodel dat nog niet in overeenstemming is met de bepalingen van het provisieverbod. Dat constateert de AFM uit een rondvraag bij 18 banken en verzekeraars.

Kostprijsmodel aanbieders niet altijd provisieverbod-proof

De toezichthouder heeft banken en verzekeraars gevraagd aan te geven hoe zij omgaan met het provisieverbod, om zo inzicht te krijgen in de toepassing van het zogeheten kostprijsmodel voor de berekening van advies- en distributiekosten.
Niet alle aanbieders hebben een volledig kostprijsmodel, constateert de AFM. "Niet alle aanbieders zijn volledig geweest in het opnemen van de kosten en winstmarges in het kostprijsmodel die betrekking hebben op advies- en distributiedienstverlening", zo is de eerste indruk van de toezichthouder, die voor een goede beoordeling de accountantsverklaring nodig heeft.
Accountant
De meeste aanbieders hebben hun kostprijsmodel echter nog niet laten controleren door een accountant. Geen enkele aanbieder heeft al een accountantsverklaring ontvangen, terwijl dat volgens het Bgfo wel moet. "De AFM verwacht van de ondernemingen dat zij de accountants nu opdragen de vereiste controle uit te voeren, en van de accountants dat deze een assurance-rapport opstellen."
Ontbrekende kostensoorten
Kostensoorten die mogelijk niet zijn opgenomen in het kostprijsmodel, zijn onder meer de kosten van een gratis oriëntatiegesprek. "Deze kosten mogen niet terugkomen in de prijs van het product, maar moeten worden opgenomen in de berekening van advies- en distributiekosten volgens het kostprijsmodel." Verder valt het de AFM op dat sommige aanbieders voor bijna al hun producten geen reclamekosten rekenen.
Kosten van reorganisaties zouden incidenteel reden kunnen zijn om het kostprijsmodel te wijzigen, maar mogen geen structureel karakter krijgen. "Hierdoor ontstaat namelijk een situatie die de schijn geeft van het toerekenen naar een gewenste uitkomst."
Negatieve winstmarge
Ook zijn er aanbieders die een negatieve winstmarge hanteren. "Dit betekent dat deze ondernemingen bewust verlies maken op hun advies- en distributiedienstverlening. Voor winstmarges geldt echter dat deze structureel positief moeten zijn. Een negatieve winstmarge impliceert namelijk dat niet alle advies- en distributiekosten bij de consument in rekening zijn gebracht." Zo’n negatieve marge mag zich niet vertalen in een hogere productprijs om daarmee het verlies op de advies- en distributiedienst op te vangen, aldus de AFM.
No cure, no pay
Afronding van de adviesprijs mag binnen een bandbreedte van 5%, zo vindt de toezichthouder. De advies- en distributiekosten mogen bij een direct ingaande lijfrente echter niet aan de koopsom worden onttrokken. "Deze wijze van in rekening brengen is in de praktijk ook een no cure, no pay-constructie." En die is niet toegestaan, zo liet de AFM eerder al weten met betrekking tot de adviesmodellen van Rabobank en Dela.
Bijzonder beheer
Bij advies in de beheerfase hoeft de aanbieder geen kosten te berekenen aan de klant als deze structurele betalingsachterstanden heeft. In die gevallen is het advies vaak niet gericht op het totstandkomen van een overeenkomst. "Dat deze kosten niet in rekening hoeven te worden gebracht, betekent niet dat aanbieders bemiddelaars voor werkzaamheden in het kader van bijzonder beheer mogen betalen."
Execution only
Worden producten via execution only aangeboden, dan heeft de aanbieder mogelijk een aansprakelijkheidsrisico als er producten worden gesloten door klanten die onvoldoende kennis of ervaring hebben om de risico’s goed in te schatten, zo waarschuwt de AFM tot slot.

Reageer op dit artikel