nieuws

Obvion-gate – hoe het verder ging

Financiële planning

Deze week schreef ik op dit forum een blog over de recente dramatiek rondom de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Met daarin een hoofdrol voor Obvion, die op dit punt al enkele weken in diverse media onder vuur ligt. In dit blog een verslag van wat er sindsdien is gebeurd.

De dag na de publicatie heeft er op mijn kantoor een bespreking met drie vertegenwoordigers van Obvion plaatsgevonden, waaronder CEO Ronald Touwslager. Ook aanwezig was Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars. Het was een uiterst plezierige en waardevolle bijeenkomst.
Waarom ging bij Obvion zo gruwelijk mis?
Na een korte introductieronde presenteerde Obvion een heldere en duurzame visie op de samenwerking tussen aanbieder en de onafhankelijk adviseur in een nieuwe wereld. Obvion neemt haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid richting de klant bloedserieus. Indrukwekkend en verfrissend! Harold en ik waren het er dan ook snel over eens. Hier zit een partij die het écht he-le-maal begrijpt! Hoe kon het dan toch gebeuren dat het in de afgelopen weken juist bij Obvion zo gruwelijk mis ging? Het antwoord ligt voor een belangrijk deel in de manier op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is opgesteld.
Het behoeft geen betoog dat de verhouding tussen advieurs en aanbieders in de afgelopen jaren zwaar onder druk is komen te staan. De sfeer in de branche is gespannen. Alles ligt gevoelig. Dat is niet zo gek. Want onze branche maakt op dit moment het grootste hervomingsproces in haar geschiedenis door. Binnen dit uiterst complexe speelveld wordt ieder initiatief tot hervorming in de markt met een gezonde dosis wantrouwen onder het vergootglas gelegd. Met als gevolg dat een goedbedoeld initiatief volledig kan ontsporen.
Een keiharde les
Het probleem zit ‘m hier niet zozeer in de juridische inhoud van het contract. Daaruit blijkt dat Obvion oprecht heeft getracht om het belang van de klant optimaal te waarborgen. Maar door de dwingende toon en de systematiek van de overeenkomst kan deze ook volledig anders worden geintepreteerd. En daar zit ‘m de crux. Want een overeenkomst is méér dan een juridische afsprakenlijst. Het is óók een communicatiemiddel. Een keiharde les voor een speler die de oprechte bedoeling had om, omwille van de klant,  de kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van de dienstverlening te waarborgen.
Met open vizier
Obvion presenteerde niet alleen een heldere visie. Zij presenteerde ook een voortvarend plan van aanpak om dit direct recht te zetten. Obvion heeft inmiddels een stevig projectteam van interne en externe deskundigen samengesteld. Daarbij worden o.m. het Verbond, Adfiz, Bureau D&O en ikzelf betrokken. Maar ook de tientallen adviseurs die bezwaar hebben gemaakt tegen deze overeenkomst.
Obvion heeft zich na een valse start dus volledig herpakt. Met open vizier. Want het gaat haar uiteindelijk maar om één ding: de klant. Het getuigt van moed en professionaliteit. En dat verdient alle lof en respect.   

Reageer op dit artikel