nieuws

Markt moet aan de slag met ‘closed books’

Financiële planning

De wijze waarop levensverzekeraars omgaan met hun ‘closed books’, krijgt een centralere rol in het toezicht van DNB. De toekomstige kosten van in het verleden verkochte producten zijn niet altijd gedekt. “Verzekeraars moeten ons overtuigen dat ze voor deze problematiek een goede oplossing hebben”, zegt verantwoordelijk beleidsmedewerker Niek Vogel in een nieuwsbrief van de toezichthouder.

Markt moet aan de slag met ‘closed books’

Levensverzekeraars kampen zoals bekend met ‘closed books’: producten die niet meer worden verkocht, maar die voor bestaande klanten nog jarenlang doorlopen. Het gaat om een omvangrijke portefeuille. “In de krimpende markt voor levensverzekeringen kunnen de beheerkosten een probleem worden”, stelt Vogel, werkzaam bij de afdeling Toezicht Strategie. “Voor nieuwe producten werden in het verleden vaak nieuwe systemen opgetuigd. De vaste kosten daarvan zouden worden gedekt door de toekomstige verkoop.” Die verwachtingen waren dikwijls te optimistisch, stelt hij.

Oplossing
Een oplossing zou kunnen zijn om alle incourante producten onder te brengen in één systeem, waardoor de beheerkosten dalen. Vogel: “Maar zo’n systeem kost tijd en geld. In Groot-Brittannië is een markt voor closed-bookportefeuilles. Bepaalde partijen specialiseren zich in het consolideren ervan. In Nederland is deze markt vooralsnog niet op gang gekomen. Er zijn nog geen deals geweest.” DNB stelt bij het toezicht op closed books twee prioriteiten: een groter urgentiebesef bij verzekeraars van de problematiek en een goede doorrekening van de kosten. Vogel: “De markt voor levensverzekeringen is structureel gekrompen. Verzekeraars kunnen het kostenprobleem niet oplossen door meer omzet te maken. Een andere mindset is vereist. Daarnaast moeten verzekeraars doorrekenen in hoeverre aannames uit het verleden over de kosten kloppen.”
 
Certens
De markt voor closed-book portefeuilles leek in 2010 ook in Nederland op gang te komen. Toen werd Certens gelanceerd, een vennootschap die closed-booklevenportefeuilles zou gaan opkopen en beheren. De mannen daarachter waren onder anderen Maarten Dijkshoorn (ex-Achmea) en Sjoerd van Keulen (ex-SNS Reaal). Het bedrijf wist echter geen deals te sluiten.

Reageer op dit artikel