nieuws

‘Levensverzekeraars gaven te hoge rentegaranties af’

Financiële planning

Verzekeringsovereenkomsten met een hoge gegarandeerde rente vormen een groot risico voor Nederlandse en Belgische verzekeraars. In de huidige jaren van historisch lage rentes en slecht presterende kapitaalmarkten drukken deze toezeggingen zwaar op de financiële positie van deze maatschappijen.

‘Levensverzekeraars gaven te hoge rentegaranties af’

Het risico van gegarandeerde rente ligt in Nederland en België veel hoger dan bij verzekeraars in andere landen. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse ‘Banana Skins’-onderzoek van PricewaterhouseCoopers en financieel innovatiecentrum CSFI onder ruim 600 verzekeraars en analisten in 48 landen. Uitgesplitst naar de risico’s per land staat het risico verbonden aan gegarandeerde rente  in de Nederlandse en de Belgische  ranking op de eerste plaats. Volgens PwC-partner Bas van de Pas is de Nederlandse markt in het verleden meer blootgesteld aan renterisico’s dan andere markten. "Door de concurrentiedruk boden Nederlandse verzekeraars tot het einde van de jaren negentig levensverzekeringsproducten aan met gegarandeerde rentes die gelijk waren aan het maximum dat door de toezichthouder was toegestaan, terwijl de marktrente toen al lager was. Veel verzekeraars hebben hierdoor een grote portefeuille van polissen opgebouwd met een relatief hoge gegarandeerde rente." Op de wereldwijde ranking staat het risico verbonden aan gegarandeerde rente op de zesde plaats.
Reputatierisico
Een tweede belangrijk risico in Nederland vormt de reputatie van verzekeraars. Dat terwijl wereldwijd gezien het reputatierisico buiten de top-10 van potentiële gevaren valt.  Volgens Van de Pas is dit opvallende verschil te herleiden naar de woekerpolisaffaire. "Niet alleen kost de compensatie aan polishouders de sector vele miljoenen. Het heeft ook tot een daling in het vertrouwen van het publiek in verzekeraars geleid. Bovendien is de discussie rondom de compensatie aan polishouders van woekerpolissen nog steeds niet afgerond. Bestaande dossiers zijn nog niet gesloten, terwijl door het herinterpreteren van oudere polisvoorwaarden tegen de opvattingen van vandaag straks wellicht ook andere verzekeringen als woekerpolis worden aangemerkt."

Reageer op dit artikel