nieuws

Dela presenteert swo-drieluik

Financiële planning

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst van uitvaartverzekeraar Dela bestaat uit drie delen: een Visiedocument; het document Bemiddelingsvoorwaarden en de Polisbijlage.

Dela presenteert swo-drieluik

Met dit drieluik wil de verzekeraar naar eigen zeggen meer de nadruk leggen op de samenwerking dan op het juridisch dichttimmeren van voorwaarden. Het Visiedocument beschrijft het algemeen beleid van coöperatie Dela en de gedragsregels waar de bemiddelaar zich aan te houden heeft. Het document Bemiddelingsvoorwaarden is de feitelijke overeenkomst tussen Dela  en het intermediair. De Polisbijlage tot slot, is een begeleidend schrijven van Dela bij het polisblad met daarin een opsomming van clausules die de afspraken tussen de eindklant en zijn financieel bemiddelaar beschrijft. "Om misverstanden tussen leden en Dela te voorkomen".
Bureau D & O heeft ondersteuning verleend bij het samenstellen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Dela.
Vierde document
Feitelijk is er nog een vierde document. De provisieregeling die geldt voor verzekeringen en andere financiële producten die voor 1 januari 2013 bij Dela zijn afgesloten, zijn opgenomen in een apart document getiteld: Dela Overgangsregeling Provisie 2013.

Reageer op dit artikel