nieuws

‘Samenwonenden worden fiscaal gediscrimineerd’

Financiële planning

Volgens financieel planner Auke Gijsbertse worden samenwonenden door de Belastingdienst gediscrimineerd als zij uit elkaar gaan en één van beiden in de eigen woning blijft wonen. Zij krijgen dan met strengere regels te maken dan een getrouwd stel.

‘Samenwonenden worden fiscaal gediscrimineerd’

“Bij de toepassing van de nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013 maakt de fiscus ten onrechte onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden”, aldus Gijsbertse, die werkt bij Bielderman Koetsier in Barneveld. “Gehuwden die gaan scheiden konden in 2012 een convenant opstellen, waardoor men onder het overgangsrecht viel. Gevolg is dat voor de financiering van het over te nemen deel van de partner geen aflossingseis geldt. Samenwonenden die een convenant hebben opgesteld vallen volgens de fiscus echter níet onder het overgangsrecht.”
Verzoeken van samenwonenden om ook onder het overgangsrecht te vallen, worden volgens Gijsbertse consequent afgewezen. “Daar is echter geen rechtsgrond voor. Voor toepassing van het overgangsrecht moet sprake zijn van een reële overeenkomst tot koop. Volgens het Burgerlijk Wetboek voldoet een convenant hieraan, ongeacht of dit is opgemaakt voor gehuwden of samenwonenden.” Bielderman Koetsier zegt inmiddels actie te hebben ondernomen richting minister Blok (Wonen) en de Tweede Kamer.
Lees hier de blog van Gijsbertse over de fiscale achterstelling van samenwonenden.

Reageer op dit artikel