nieuws

NHG verwacht forse krimp garantievermogen

Financiële planning

In de eerste helft van dit jaar is het aantal nieuw verstrekte Nationale Hypotheekgaranties (NHG) met 12% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast is het aantal gedwongen woningverkopen met verlies met de helft toegenomen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen stelt dat het garantievermogen op peil is gebleven, maar verwacht de komende vijf jaar op dat vermogen te moeten interen.

NHG verwacht forse krimp garantievermogen

Het waarborgfonds staat garant voor € 159 mld aan uitstaande hypotheken. Het garantievermogen bedraagt nu € 787 mln, even veel als eind vorig jaar. De verwachting is dat het vermogen tot 2018 gaat dalen tot onder de € 550 mln, door minder nieuwe garanties en meer uitkeringen op verliesdeclaraties. NHG-directeur Karel Schiffer noemt de krimp van het garantievermogen gezien de daling van de huizenprijzen logisch. “Het garantievermogen is er juist voor bedoeld om in crisistijden toenemende verliezen als gevolg van gedwongen verkopen op te vangen. De actuele liquiditeitsprognose bevestigt dat het waarborgfonds goed bestand is tegen de crisis.”
Het fonds denkt dat het garantievermogen pas in 2018 weer zal groeien, maar “aanspraken op de achtervang van de overheid worden niet verwacht”.
Cijfers
In de eerste zes maanden zijn 53.000 (60.000) NHG’s verstrekt, terwijl het aantal verliesdeclaraties met 48% is toegenomen tot 2.284 (1.547). De afname van het aantal nieuwe garanties wordt mede veroorzaakt door de lagere NHG-kostengrens, die per 1 juli vorig jaar is gedaald naar € 320.000 (was € 350.000). Deze maand is de grens verder terugebracht naar € 290.000.
 

Reageer op dit artikel