nieuws

Florius versobert relatie met het intermediair

Financiële planning

Florius heeft zijn intermediaire relaties vandaag laten weten dat een deel van hen vanaf 1 september geen nieuwe productie meer mag aanbrengen bij de hypotheekverstrekker omdat er geen sprake is van een structurele werkrelatie. Bestaande portefeuilles mogen nog wel geserviced worden door deze kantoren.

Florius versobert relatie met het intermediair

Florius heeft de structurele werkrelatie met terugwerkende kracht getoetst over een periode van drie jaar en één kwartaal. Daarin is gekeken naar het aantal nieuwe producten dat is afgesloten én het aantal mutaties dat in deze periode op de bestaande portefeuille is doorgevoerd. Voldoet men niet aan de norm, dan wordt de samenwerking niet opgezegd maar versoberd. De bestaande klant kan daarbij wel blijvend worden bediend. “Ik wil geen getallen noemen, maar die norm ligt echt niet hoog”, zegt Joost Hembrecht, directeur Florius.
Twee typen samenwerkingen
De andere invulling van de samenwerking voorziet in een nieuwe manier van samenwerking tussen Florius en de adviseur. Hembrecht: “We onderscheiden straks twee typen samenwerkingen. De eerste is de service samenwerking. Deze samenwerking geldt voor alle bestaande adviseurs die een samenwerkingsovereenkomst met Florius hebben en beschikken over een portefeuille met lopende hypotheekcontracten bij Florius. Deze klanten kunnen zij blijven servicen zoals ze dat gewend zijn. Deze kantoren mogen echter geen nieuwe Florius-producten meer sluiten. Dat mogen alleen de kantoren die het tweede type samenwerking heeft: de totaal samenwerking.”
Buitendienst inkrimpen
Het aantal intermediairs dat nieuwe Florius hypotheken mag sluiten wordt dus ingeperkt. Deze groep blijft ondersteund worden door de distributieconsultants van Florius. De groep intermediairs die een servicesamenwerking heeft, krijgt dat niet. Dat heeft tot gevolg dat Florius zijn buitendienst per 1 augustus zal inkrimpen. Hembrecht: “De hypotheekmarkt is sterk gekrompen en dat heeft ook zijn weerslag op onze interne organisatie. De toezichthouder verwacht van ons dat wij weten wat er speelt bij onze relaties en verbindt daar ook kwaliteitseisen aan. We zien nu dat de markt aan nieuwe hypotheken te klein is voor het aantal samenwerkingen dat wij in de boeken hebben staan. Florius legt de focus op de circa 150.000 bestaande klanten. Zij moeten meer aandacht krijgen en waar nodig extra hulp om door de crisis heen te komen.” Hembrecht benadrukt dat ook in de nieuwe situatie het adviesgebied een meer dan voldoende dekking kent: “Iedereen die een Florius hypotheek wil hebben, kan die bij hem in de buurt afsluiten.” Maar het is dus geen vanzelfsprekendheid dat dit zijn eigen adviseur is. En adviseurs die alleen een advies uitbrengen en niet bemiddelen? “We hebben hier nog niet specifiek naar gekeken. Maar onze voorkeur gaat uit naar kantoren die adviseren en bemiddelen.”
Florius is van mening dat deze aanpassingen binnen het distributiebeleid in juridische zin geen problemen zal opleveren. “We kondigen dit ruim van tevoren aan.” Vanaf 1 oktober laat Florius overigens ook weer nieuwe kantoren toe, maar een vanzelfsprekendheid is het niet. Een nieuwe samenwerking moet passen binnen het beleid en bijdragen aan landelijke dekking en bereikbaarheid van advies voor de klant.”
Wat vooraf ging
In oktober 2012 benaderde Florius een aantal klanten die ooit hun hypotheek via een serviceprovider hadden afgesloten, maar van wie de betrokken adviseur niet (meer) bekend was. Florius deed in die brief drie suggesties voor een vervangende adviseur. Toen al stelde Hembrecht dat “een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is, dat een adviseur in een jaar voldoende hypotheekadviezen moet hebben gegeven. Bovendien moet de adviseur meerdere vergunningen hebben om een goed financieel advies te kunnen geven. Dit beleid kan leiden tot het stopzetten van samenwerkingen.”
Begin dit jaar kreeg adviseur Nico van Koesveld uit Barneveld geen aanstelling bij Florius, omdat hij niet met serviceproviders werkt. Volgens van Koesveld  zou daar ook een te lage omzet aan ten grondslag hebben gelegen. Dat leverde een brede discussie op over de samenwerkingsovereenkomst. Cees de Jong, als onderzoeker verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), stelt dat je voor alleen adviseren helemaal geen overeenkomst nodig hebt en Adfiz wil dat je voor zowel adviseren en bemiddelen überhaupt nooit een overeenkomst nodig hebt. Hembrecht: “Dat onderschrijven wij niet. Florius wil en moet zijn intermediaire relaties kennen en een directe band met hen hebben. Bij ons is een structurele werkrelatie het belangrijkste criterium om samen te werken.”

Reageer op dit artikel