nieuws

Directe aanbieder moet ook in beheerfase advieskosten rekenen

Financiële planning

De AFM heeft naar aanleiding van gesprekken met marktpartijen een aantal aandachtspunten op een rij gezet met betrekking tot het bij complexe producten in rekening brengen van advieskosten door directe aanbieders. Die moeten in de beheerfase ook rechtstreeks advieskosten berekenen als er geen nieuwe of gewijzigde overeenkomst tot stand komt.

Directe aanbieder moet ook in beheerfase advieskosten rekenen

Wanneer een aanbieder een advies geeft dat is gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst van een product dat onder het provisieverbod valt, moeten de advieskosten rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de klant, zo memoreert de toezichthouder. “Deze verplichting geldt ongeacht of er daadwerkelijk een overeenkomst tot stand wordt gebracht.” Wordt er geadviseerd in de beheerfase, dus bij bestaande klanten, dan gelden dezelfde regels. “De vraag of adviezen gericht zijn op totstandbrenging van een overeenkomst wordt allereerst beantwoord door het civiele recht. Marktpartijen hebben hierin dus een eigen verantwoordelijkheid; zij moeten zelf beoordelen of advies- en distributiekosten rechtstreeks bij klanten in rekening moeten worden gebracht.”
Wijziging
De AFM vindt dat bij bestaande klanten de advies- en distributiekosten in ieder geval rechtstreeks in rekening moeten worden gebracht wanneer het advies is gericht op wijziging van de productsamenstelling. “Ook in de beheerfase hoort de klant gedegen advies te krijgen over de passendheid van de producten. De AFM acht van belang dat de klant in de beheerfase in staat wordt gesteld een bewuste keuze te maken over waar hij zijn advies afneemt. Het is daarom in zijn belang dat aanbieders de kosten daarvan niet in het product verwerken.” Als voorbeelden geeft de toezichthouder de omzetting van opbouwproducten naar een ander financieel product en de omzetting van een aflossingsvrije hypotheek naar een andere hypotheekvorm.

Uitzonderingen
De plicht om rechtstreeks advieskosten in rekening te brengen geldt niet als er sprake is van hersteladvies of als het gaat om een oriëntatie op de te bieden dienstverlening. “Als de klant besluit om een advies af te nemen, dan moeten aanbieders deze kosten rechtstreeks bij de klant in rekening brengen. De directe aanbieder mag deze kosten namelijk niet in de prijs van het financiële product verwerken.” Ook voor het adviseren van klanten met structurele betalingsachterstanden geldt geen verplichting om advies- en distributiekosten in rekening te brengen. “Dat deze kosten niet in rekening hoeven te worden gebracht betekent echter niet dat aanbieders bemiddelaars voor werkzaamheden in het kader van bijzonder beheer mogen betalen.”
 

Reageer op dit artikel