nieuws

AFM-boete Postbank herroepen

Financiële planning

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft geoordeeld dat de AFM in 2009 ten onrechte een boete heeft opgelegd aan de Postbank (nu ING). De toezichthouder had de bank beboet wegens overkreditering en het inwinnen van te weinig informatie, maar het CBB acht beide overtredingen van de Wft niet bewezen.

AFM-boete Postbank herroepen

De AFM legde de ING-dochter in 2009 een bestuurlijke boete op van € 30.000 voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij het oversluiten van hypothecaire leningen en het aangaan van overlijdensrisicoverzekeringen. Tevens zouden er onverantwoorde kredieten zijn verstrekt. De toezichthouder baseerde zich hierbij op 47 geselecteerde dossiers van hypotheken en verzekeringen die zijn gesloten in de periode van 1 januari tot 15 maart 2007. In tien dossiers is tussen de 5,2 en 6,7 maal het brutojaarinkomen verstrekt. De bank heeft vergeefs bezwaar gemaakt tegen de boete en is vervolgens naar de rechtbank gestapt. Die heeft de AFM in het gelijk gesteld.
Het College van Beroep overweegt dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) als uitgangspunt kan worden genomen voor het beoordelen of een krediet op verantwoorde wijze is verstrekt. Anders dan de rechtbank vindt het CBB dat daarin niet is vastgelegd dat altijd een annuïtaire toets moet worden gedaan, maar dat in bijzondere gevallen van de normen kan worden afgeweken. "De omstandigheid dat Postbank op basis van generieke kenmerken, en daarmee voor bepaalde "categorieën" huishoudens een afwijking van de annuïtaire toets mogelijk heeft gemaakt, betekent naar het oordeel van het College dan ook niet dat Postbank in strijd met de GHF heeft gehandeld." Bovendien is bij het aangaan van de hypotheken voldoende informatie ingewonnen bij de consument, aldus het CBB.   Lees hier de uitspraak van het CBB over de AFM-boete voor de Postbank

Reageer op dit artikel