nieuws

Verzekeraars gaan uitvaartwensen altijd vastleggen

Financiële planning

Uitvaartverzekeraars hebben met elkaar afgesproken dat zij met ingang van 1 september altijd de uitvaartwensen van de verzekerde gaan inventariseren en vastleggen. “Hiermee wordt geborgd dat nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die goed aansluit bij wat is verzekerd”, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraars gaan uitvaartwensen altijd vastleggen

Het vastleggen van de wensen dient als basis voor de informatieverstrekking aan nabestaanden en voor adviesgesprekken. “De registratie heeft betrekking op uitvaartwensen die onderdeel uitmaken van het directe verzekeringsadvies door de adviseur van de verzekeraar, ongeacht of het een kapitaalverzekering of naturauitvaartverzekering betreft. Als een onafhankelijke adviseur de verzekering sluit, zal de verzekeraar deze adviseur ondersteuning bieden bij het inventariseren en vastleggen van de klantwensen.” Als de klantwensen zijn geadministreerd, is het bovendien makkelijker om te zorgen dat de polis blijft aansluiten bij de behoefte van de klant.
In de afspraken die zijn gemaakt door de Verbondsleden, zijn ook regels opgenomen voor het verloop van adviesgesprekken. “Zo zal tijdens advisering door de adviseur van de verzekeraar aandacht worden besteed aan de vraag of de consument voldoende middelen heeft om een uitvaart zelf te betalen en of hij bereid is dit geld ook hiervoor te gebruiken. Ook wordt nagegaan of de consument dit risico al dan niet wil afdekken via een financieel product en in hoeverre er behoefte is om nabestaanden zorg uit handen te nemen. Uitvaartverzekeraars zullen onafhankelijke adviseurs stimuleren om hier tijdens het adviesgesprek ook aandacht aan te besteden.”
 
 

Reageer op dit artikel