nieuws

Rabobank verwacht einde daling huizenprijzen

Financiële planning

Economen van de Rabobank verwachten dat de woningprijzen volgend jaar stabiel blijven. In het Kwartaalbericht Woningmarkt schrijven zij dat de huizenprijzen in februari en maart met respectievelijk 2,1% en 0,1% zijn gestegen.

Rabobank verwacht einde daling huizenprijzen

De bodem van de woningmarkt is in zicht, luidt de conclusie van de Rabobank, omdat ook de daling van het aantal woningverkopen bijna tot stilstand is gekomen. “De economische omgeving vormt daarbij nog wel een risico”, zo houden zij een slag om de arm. De prijsstijgingen van februari en maart wegen overigens nog niet op tegen de daling van 2,9% die in januari nog is gemeten. “Gemiddeld over het eerste kwartaal daalden de prijzen van bestaande koopwoningen (PBK-index) uiteindelijk met 2,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.” Bovendien was in april de gemiddelde verkoopprijs alweer 1,4% lager dan in maart. “Daarmee zijn de woningprijzen sinds begin 2008 met 19% gedaald.” In de eerste drie maanden zijn er 4% minder woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van vorig jaar: 23.090 om 23.951.
Goedkoper
In termen van betaalbaarheid zijn huizen de laatste vijf jaar ruim 30% goedkoper geworden. “Zelfs als rekening wordt gehouden met veranderingen in beleid en verstrekkingsnormen kunnen starters meer ‘woning’ kopen dan voor 2008. Dat dit nog niet gebeurt, is deels te verklaren vanuit onzekerheid over de economische situatie, de beleidsdiscussies en het feit dat huizenprijzen altijd de neiging hebben om extremer te reageren dan volgens verklarende factoren, zoals inkomensontwikkeling en rente, is gerechtvaardigd.”
Anticipatie
De nieuwe fiscale regels en de aangescherpte verstrekkingsnormen hebben een drukkend effect van maximaal 13% gehad op de prijs van woningen, zo heeft Rabobank becijferd. “De verwachting was daarom dat de markt in het eerste kwartaal van 2013 flink zou krimpen. Uiteindelijk is er slechts sprake van een geringe krimp in aantal verkopen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 en zelfs van een groei van 5% als een vergelijking wordt gemaakt over de twee kwartalen samen. Dit duidt erop dat in de transacties voor 2012 is geanticipeerd op het nieuwe beleid, ook in de prijsvorming.”
Lees hier het kwartaalbericht
 

Reageer op dit artikel