nieuws

Klaverblad zet gestopte ORV’s premievrij voort

Financiële planning

Klaverblad Verzekeringen heeft haar adviseurs en tienduizenden klanten geïnformeerd over het premievrij voortzetten van gestopte overlijdensrisicoverzekeringen. “Een klus van jewelste”, zegt directeur Richard van der Hart.

Klaverblad zet gestopte ORV’s premievrij voort

Sinds 2006 hebben klanten recht op premievrije voortzetting als de premievrije waarde € 5.000 of meer is. Dit is begin dit jaar door de minister van Financiën nog eens toegelicht naar aanleiding van Kamervragen. Van der Hart: “Lange tijd was onduidelijk wat precies gold voor de verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Nog steeds bestaan in de markt verschillende inzichten over de vraag of en hoe de regeling moet worden toegepast. Wat ons betreft is de regeling nu echter duidelijk. Als een klant ons vraagt om de overlijdensrisicoverzekering te stoppen, bekijken we of de premievrije waarde € 5.000 of meer is.  Zo ja, dan laten we de verzekering premievrij doorlopen. Het verzekerd bedrag is dan gelijk aan de premievrije waarde.”
Klaverblad lichtte de afgelopen maanden ‘tienduizenden’ klanten in. Van der Hart: “We moesten terug tot 2006. Die klanten hebben we allemaal proberen op te snorren. In een paar gevallen heeft deze operatie zelfs geleid tot een uitkering. Een nabestaande kon naar aanleiding van deze regeling bijvoorbeeld alsnog € 20.000 ontvangen.”
Volgens Van der Hart is het de verplichting van de verzekeraar om klanten met een eerder gestopte ORV op te sporen. “Daar zit wel een grens aan, wij beschikken niet over gegevens van bevolking, maar via onze assurantietussenpersonen komen we een heel eind.” Hij vermoedt dat Klaverblad in de operatie ‘premievrije voortzetting’ in de middenmoot zit. “Had het sneller gekund? Misschien wel. Er zijn echter nog steeds verzekeraars die zeggen dat zij de regeling niet hoeven te volgen. Dat vind ik zorgelijk en zou in de toekomst tot een nieuw schandaal kunnen leiden.” Marktbreed gaat het om enorme bedragen. “Wij hebben hier eind 2011 € 7 mln voor moeten reserveren. En wij ziin niet de allergrootste.”

Reageer op dit artikel