nieuws

Hypotrust introduceert eigen bankgarantie

Financiële planning

Geldverstrekker Hypotrust heeft onder eigen label een een ‘bankgarantie’ op de markt gebracht, de Hypotrust Garantiestelling. Deze Hypotrust Garantiestelling is ontwikkeld in samenwerking met schadeverzekeraar Woongarant en kan alleen samen met een Hypotrust hypotheek worden afgesloten.

Hypotrust introduceert eigen bankgarantie

De nieuwe bankgarantie is een eerste aanzet voor het ‘one-stop-shopping’ concept dat Hypotrust wil ontwikkelen. Het zusterbedrijf van De Hypotheker en Quion werkt aan een totaalpropositie met alle “aan het eigen woningdomein gerelateerde producten”.
De Hypotrust Garantiestelling kent twee varianten: een reguliere en een beschermde. Bij de reguliere variant wordt een premie van 1% van het te stellen garantiebedrag gehanteerd, met een minimum van € 100,- en een maximum van € 400,-.  De beschermde variant heeft dezelfde premie, vermeerderd met €159. Bij de duurdere variant heeft de koper twee vormen van bescherming in de vorm van een dekking Garantiebescherming en de dekking ‘Verzekerd Kopen en Wonen’. De dekking Garantiebescherming biedt een dekking in geval van onvrijwillige werkeloosheid, professionele overplaatsing, overlijden en late afwijzing door Hypotrust tot een maximum van € 40.000,-. De dekking Verzekerd Kopen en Wonen biedt een woonrechtsbijstanddekking vanaf het tekenen van de koopakte tot 6 maanden na oplevering van de woning.
 
 

Reageer op dit artikel