nieuws

OvFD prijst rapport commissie Huizenprijzen

Financiële planning

OvFD prijst rapport commissie Huizenprijzen

De OvFD is tevreden met het recent verschenen rapport van de tijdelijke commissie Huizenprijzen. “Het rapport vormt een goed en reëel overzicht van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de gevolgen voor de huizenprijzen.” De organisatie van serviceproviders is het met name eens met de aanbeveling dat naar een (beperkte) verruiming van de leencapaciteit moet worden gekeken.

Anderzijds stelt de commissie in het rapport juist dat de overheid stabiliserend beleid kan voeren door de leennormen te maximeren. “Feit is echter dat de leennormen al sinds 2011 flink zijn aangescherpt. Het is nu zelfs zo moeilijk om een hypothecair krediet te verkrijgen, dat de huizenprijzen alleen maar verder onder druk komen te staan. Op dit moment is het dus absoluut niet wenselijk dat de leennormen verder worden beperkt.”
Wel is de OvFD het eens met de aanbeveling dat kapitaalopbouw via woning en pensioen meer in samenhang zouden moeten worden bekeken, “waarbij dan ook nog eens goed wordt gekeken naar de vraag of het wel noodzakelijk is om een hypotheek binnen 30 jaar volledig af te lossen”. “Deze eis vermindert op dit moment tenslotte de mogelijkheden van starters aanzienlijk, waardoor de woningmarkt alleen nog maar verder op slot raakt en de voorgestelde oplossing via de Blok-hypotheek lijkt helaas ook niet te gaan werken.”
Hypotheekadviseurs hebben een cruciale rol in het versterken van de positie van de consument, aldus de OvFD. “Onderdeel van het adviesproces is tenslotte dat consumenten kennis en inzicht verkrijgen in (de risico’s van) woningfinanciering. Een belangrijk aspect in het versterken van de positie van de consument is bovendien dat de concurrentie en transparantie op de hypotheekmarkt wordt verbeterd.”

Reageer op dit artikel